Sociálne siete

DOMOV

Aké sú odporúčania pre organizátorov podujatí spojených s návštevou Svätého Otca?

Úrad verejného zdravotníctva SR pripravil súbor odporúčaní pre organizátorov a účastníkov podujatí spojených s návštevou pápeža Františka.

Zverejnené:

Upravené: 9. septembra 2021 o 10:35

377

Archívna snímka pápeža Františka, zdroj: Unsplash/Ashwin Vaswani

REKLAMA

Tlačová správa

BRATISLAVA – Aké sú odporúčania pre organizátorov, ale i preverejnosť. ÚVZ SR vydal nasledovné:

Odporúčania pre organizátorov

 • Zabezpečte dôslednú a nepretržitú kontrolu dodržiavania opatrení, vyčleňte dostatok personálu, ktorý bude priebežne dohliadať na dodržiavanie odstupov a prekrytie horných dýchacích ciest.

 • V rámci jedného hromadného podujatia je možné použiť len jeden režim (očkovaní, OTP alebo základ).

 • Ak súčasne zorganizujete viaceré hromadné podujatia s rôznymi režimami, dbajte na ich dôsledné oddelenie tak, aby nedochádzalo k miešaniu účastníkov. To sa týka nielen samotného podujatia, ale aj príchodu a odchodu. Zabezpečte oddelené vstupy s čo najväčšou vzdialenosťou od seba.

 • Pred vstupom na podujatie zabezpečte dezinfekciu rúk návštevníkov.

 • Každý sektor musí mať vlastnú infraštruktúru: hygienické zariadenia, predajne občerstvenia, stánky a podobne. Organizátori a obsluha takisto musia zotrvať v danom sektore a neprechádzať z jedného do druhého.

 • Dodržte kapacitné obmedzenia pre daný režim podľa aktuálneho COVID automatu. Pre OTP v oranžových okresoch platí pre exteriér limit 50 % kapacity, ak sa nedá určiť, tak najviac 1000 osôb v exteriéri. Pre OTP v červených okresoch je limit pre exteriérové podujatia 25 % kapacity, ak sa nedá určiť, najviac 150 osôb.

 • Všetky osoby, ktoré sa zúčastňujú hromadného podujatia, musia mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom alebo respirátorom, a to aj v exteriéri.

 • Ak sa niektoré podujatie bude konať v okrese v 1. stupni ohrozenia (červená), organizátor musí mať zoznam účastníkov s telefonickým alebo mailovým kontaktom; po 14 dňoch od podujatia je ho povinný zničiť.


Odporúčania pre verejnosť pred podujatím

 • Ak pociťujete príznaky respiračného ochorenia, hromadných podujatí sa nezúčastňujte a nikam necestujte. Ostaňte doma a telefonicky kontaktujte svojho ošetrujúce lekára, ktorý určí ďalší postup.
 • Na prepravu používajte, ak je to možné, individuálnu dopravu, teda osobné autá, v prípade mesta uprednostnite bicykle alebo chôdzu.
 • V prostriedkoch verejnej hromadnej dopravy noste správne nasadené rúško alebo respirátor. Ak je to možné, vyhnite sa sedeniu s cudzími osobami. Ak to nie je nevyhnutné, v prostriedkoch hromadnej dopravy odporúčame nekonzumovať jedlá a nápoje.
 • Obmedzte pohyb na miesto podujatia a naspäť. Nevyužívajte túto príležitosť na návštevu príbuzných, posedenia alebo nákupy.
 • Dodržiavajte odstupy od iných ľudí, vyhýbajte sa zhluku tlačiacich sa ľudí. Pokúste sa vyhnúť aj miešaniu skupín osôb z rôznych miest. Pri stretnutí so známymi si nepodávajte ruky, neobjímajte sa a nebozkávajte.
 • Majte pri sebe dezinfekčný prostriedok na ruky a použite ho vždy, keď nemáte možnosť umyť si ruky tečúcou vodou a mydlom, alebo ak nemáte v blízkosti stojany s dezinfekciou rúk.


Odporúčania pre verejnosť počas podujatia

 • Nezabúdajte, že na hromadných podujatiach je povinné nosiť správne nasadené rúško alebo respirátor aj v exteriéri. Platí to pre režim OTP aj pre zaočkované osoby.
 • Na hromadnom podujatí v režime OTP je potrebné dodržiavať dvojmetrové rozostupy medzi cudzími osobami. Pri vstupe do priestorov si dezinfikujte ruky.
 • Dodržiavajte pokyny organizátorov a potrebné hygienické pravidlá a upozornite ich, ak uvidíte porušovanie protiepidemických opatrení.
 • Uistite sa, že obsluhujúci personál v bufetoch a stánkoch má riadne prekryté horné dýchacie cesty a používa rukavice. Uprednostnite balené jedlá a nápoje, najmä vodu. V prípade jedál pripravovaných na mieste je menej rizikové tepelne upravené jedlo.
 • Dbajte aj na ochranu pred počasím – ak bude na mieste podujatia teplo, nezabudnite na prikrývku hlavy a slnečné okuliare. Majte so sebou fľašu vody a nezabúdajte na dostatok tekutín. V prípade chladnejšieho počasia sa vhodne oblečte a dbajte na ochranu pred dažďom.


Odporúčania pre verejnosť po podujatí

 • Nezabúdajte dodržiavať všetky vyššie uvedené opatrenia aj po skončení podujatia pri ceste domov.

 • V najbližších dňoch odporúčame obmedziť kontakty s inými ľuďmi na nevyhnutné minimum. Ak je to možné, využite prácu z domu.

 • Sledujte svoj zdravotný stav. Ak sa u vás objavia príznaky respiračného ochorenia, zostaňte doma, kontaktujte telefonicky svojho ošetrujúceho lekára a riaďte sa ním zvoleným postupom.

Regionálne úrady verejného zdravotníctva v súčasnosti vykonávajú štátny zdravotný dozor na miestach, ktoré navštívi pápež František.

TIEŽ BY SA VÁM MOHLO PÁČIŤ

REKLAMA