Sociálne siete

DOMOV

Ideme modernizovať triedy a školy, hovorí minister školstva

Záujem má až 1800 škôl.

Zverejnené:

Upravené: 4. júna 2021 o 13:40

166

Minister Branislav Gröhling, zdroj: minedu.sk

REKLAMA

Tlačová správa

BRATISLAVA – Stovky škôl na celom Slovensku chcú vytvoriť lepšie a modernejšie prostredie pre svojich žiakov. Výzva ministerstva školstva Modernejšia škola zaujala školy natoľko, že poslali rezortu až 1800 projektov na modernizáciu svojich tried a interiéru v celkovej hodnote 35 miliónov eur. Školy budú môcť modernizovať triedy, zakúpiť špeciálne tvarované lavice, vytvoriť oddychové zóny pre žiakov v triedach, vybudovať spoločné priestory s pódiom či knižnicami určené na socializáciu a diskusie a vytvoriť v triedach prostredie, ktoré umožní inovovať prístup k výučbe. Informovalo o tom ministerstvo školstva v tlačovej správe.

„Popri zmenách obsahu vzdelávania, na ktorých pracujeme a ktorých cieľom, je, aby sa žiaci neučili iba memorovať, ale aj prepájať poznatky a využívať ich v živote, chceme zlepšiť aj vnútorné vybavenie škôl a tried, v ktorých žiaci trávia väčšinu svojho dňa. Naším cieľom je modernizovať priestory škôl tak, aby mladí ľudia a učitelia trávili čas v príjemnom prostredí a aby sme na školách podporili inovatívne prístupy k výučbe, ako je tímová práca či skupinové riešenie problémov,“ zdôraznil minister školstva Branislav Gröhling.

Školy budú môcť vďaka finančnej podpore ministerstva školstva modernizovať svoje priestory, ako aj samotné vyučovanie. Cieľom je pretvoriť triedy tak, aby umožnili prechod od klasickej „frontálnej“ alebo „prednáškovej“ výučby k výučbe, ktorá aktívne zapája žiaka do procesu, podporuje tímovú prácu, skupinové riešenie problémov či diskusiu. V spoločných priestoroch škôl môžu školy z príspevku tiež vytvoriť oddychové zóny. Tie môžu byť môžu slúžiť ako knižnice, priestory na socializáciu, debaty, ale aj na výučbu.

Školy sa pri príprave projektov mohli prísť s vlastnými nápadmi alebo sa inšpirovať vzorovým vybavením interiéru v modelovej škole, ktorú ministerstvo školstva vytvorilo v priestoroch na Tomášikovej ulici v Bratislave.

V prvej fáze projektu „Modernejšia škola“ ministerstvo školstva vyčlenilo 3,5 milióna eur. Úspešných žiadateľov vyberie ministerstvo školstva na základe viacerých ukazovateľov, ako je počet žiakov, kvalita projektu či stav súčasného vybavenia školy. Maximálna výška dotácie na jednu školu je 30-tisíc eur. Žiadosti budú priebežne vyhodnocované podľa dátumu doručenia najneskôr do 13. júna 2021. Dotáciu je potrebné vyčerpať najneskôr do konca septembra 2021.  „Našou snahou je vyrokovať aj ďalšie finančné prostriedky na modernizáciu škôl. Vidíme, že modernizačný dlh v školstve je naozaj veľký. Preto ho touto cestou chceme dobehnúť a napomôcť tak tomu, aby žiaci dostali kvalitné vzdelanie v dobrom prostredí,“ dodal šéf rezortu školstva.

 

TIEŽ BY SA VÁM MOHLO PÁČIŤ

REKLAMA