Sociálne siete

DOMOV

Medzinárodný tím testoval príručku pre kurzy UNIZA kritického myslenia

Kreativita, invencia a dobrá prax.

Zverejnené:

Upravené: 1. októbra 2021 o 10:20

341

Zdroj: UNIZA

REKLAMA

Tlačová správa

BRATISLAVA – Ak by ste sa opýtali akéhokoľvek učiteľa, čo by mu v práci najviac pomohlo, určite by to bola inšpirácia dobrou praxou. 25 účastníkov medzinárodného projektového stretnutia Erasmus+ projektu NEWS – New Education for Success malo túto možnosť 13 – 18. septembra 2021 v chorvátskom Čakovci. Výsledkom bude praktická a variabilná príručka pre kurzy kritického myslenia v 6 jazykových mutáciách. GlobalNews o tom informovala Adriana Valentovičová, PR špecialistka z UNIZA.

Cieľom tohto stretnutia bolo otestovať inovatívnu metodológiu na výučbu kritického myslenia pre trochu netradičné vekové kategórie 45+ a 65+. Okrem tréningu myslenia s aplikáciou na každodenný život sa venuje jeho rozvoju v oblasti médií, cudzích jazykov a informačno-komunikačných technológií. „Určite je umením napísať zaujímavú príručku, ale ešte väčším ju napísať tak, aby bola v praxi použiteľná. Záleží nám na výsledku, preto sme túto príručku v praxi týždeň testovali sami na sebe,“ povedala PaedDr. Lenka Môcová, PhD., členka projektového tímu.

Ako vysvetľuje koordinátor projektu, Mgr. Albert Kulla, PhD. z Ústavu celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity v Žiline (ÚCV UNIZA), tento učebný materiál má  veľký potenciál, keďže ide o jedinečnú príručku s intelektuálnym a edukačným kapitálom, ktorý akútne potrebujú učitelia, profesionáli, vedeckí pracovníci teraz a taktiež v budúcnosti. Verí, že si nájde svoje miesto v inštitúciách, ktoré poskytujú vzdelávanie dospelým. „Tréning kritického myslenia neodmysliteľne patrí aj k výučbe vysokoškolských študentov, takže aj tu ho vieme prirodzene aplikovať,“ doplnil Albert Kulla.

Na projekte okrem slovenských učiteľov (profesionálov) ÚCV UNIZA spolupracujú aj učitelia, tréneri a lektori z Nemecka, Chorvátska, Španielska, Litvy a Estónska. Ako sa vyjadril riaditeľ hostiteľskej organizácie POU Čakovec, Mario Zamuda,  počas stretnutia sme sa všetci presvedčili, že práve  rôznorodé zloženie projektového tímu dáva to pravé korenie výsledku našej snahy. Účastníci kurzov kritického myslenia na Ústave celoživotného vzdelávania UNIZA sa majú na čo tešiť, príručka vyjde v ďalšom roku.

TIEŽ BY SA VÁM MOHLO PÁČIŤ

REKLAMA