Sociálne siete

DOMOV

Ministerstvo školstva skvalitňuje vzdelávaciu platformu Viki pre budúci školský rok

BRATISLAVA – Zjednodušenie a skvalitnenie používateľského prostredia, nové materiály a edukačné videá v rôznych jazykových mutáciách. To všetko zahŕňa príprava vzdelávacej platformy Centrálneho úložiska digitálneho edukačného obsahu (CUDEO) pre materské, základné a stredné školy, známej ako Viki, na nový školský rok. Informoval o tom rezort na svojej stránke. Z funkcionalít možno spomenúť napríklad hodnotenie digitálneho […]

Zverejnené:

Upravené: 15. júna 2021 o 9:24

90

ilustračná foto Viki

REKLAMA

Tlačová správa

BRATISLAVA – Zjednodušenie a skvalitnenie používateľského prostredia, nové materiály a edukačné videá v rôznych jazykových mutáciách. To všetko zahŕňa príprava vzdelávacej platformy Centrálneho úložiska digitálneho edukačného obsahu (CUDEO) pre materské, základné a stredné školy, známej ako Viki, na nový školský rok. Informoval o tom rezort na svojej stránke.

Z funkcionalít možno spomenúť napríklad hodnotenie digitálneho edukačného obsahu (DEO) materiálov používateľmi či prehĺbenie navigačnej štruktúry v kolekciách, ktoré si učiteľ sám vytvorí pre danú lekciu. Rozvetvenie možnosti známkovania úloh zasa umožní učiteľom prihliadať na špecifiká žiaka a potreby výučby.

Vzdelávacia platforma slúži učiteľom, žiakom, rodičom pri výučbe na diaľku počas pandémie a zároveň prináša moderné a interaktívne prvky do vzdelávania. Plánované rozšírenie funkcionalít preto primárne vychádza z požiadaviek ambasádorov pôsobiacich v radoch učiteľov naprieč slovenskými školami.

Ministerstvo školstva plánuje taktiež zaviesť možnosť individuálneho nahlasovania prípadných nedostatkov či návrhov na vylepšenie pre jednotlivé komponenty a moduly, či už obsahové alebo funkčné. Zámerom je snaha o kontinuálne rozvíjanie a zdokonaľovanie vzdelávacej platformy Viki.

Okrem toho sa rezortu školstva podarilo na základe rokovaní s poskytovateľom významne ušetriť finančné prostriedky na fixné servisné prevádzkové náklady. Tie plánuje využiť na doplnenie nových funkcionalít vzdelávacej platformy, a tým napomôcť modernizácii vzdelávacieho procesu a skvalitneniu dištančného vzdelávania na základných a stredných školách.

TIEŽ BY SA VÁM MOHLO PÁČIŤ

REKLAMA