Sociálne siete

Ekonomika

Poštovú známku s tematikou lesníctva pokrstia pri pamätníku Jozefa Dekreta Matejovie v Banskej Bystrici

Zverejnené:

Upravené: 16. júla 2021 o 11:40

120

zdroj: Slovenská pošta

REKLAMA

Tlačová správa

BRATISLAVA – V parku Jozefa Dekreta Matejovie na Národnej ulici v Banskej Bystrici sa bude dnes, v piatok 16. júla 2021 slávnostne prezentovať pre verejnosť novoemitovaná poštová známka „150. výročie osamostatnenia lesníctva od baníctva“. Podujatia sa zúčastnia zástupkyňa Ministerstva dopravy a výstavby SR Jarmila Brichtová, generálny riaditeľ Slovenskej pošty Martin Ľupták, riaditeľka úseku financií Slovenskej pošty Elena Hegerová, generálny riaditeľ štátneho podniku Lesy SR Tibor Kőszeghy a primátor Banskej Bystrice Ján Nosko. V priestoroch generálneho riaditeľstva lesov bude zriadená aj príležitostná poštová priehradka, kde si budú môcť záujemcovia zakúpiť poštovú známku a obálku prvého dňa vydania s tematikou 150. výročia osamostatnenia lesníctva. Zberateľov poteší aj príležitostná poštová pečiatka vydaná k uvedeniu poštovej známky, ktorá bude používaná týždeň na pošte Banská Bystrica 1 na Hornej ulici.

Poštová známka „150. výročie osamostatnenia lesníctva od baníctva (1871)“ má nominálnu hodnotu 1,70 €, vydaná bola 1. júla 2021. Známka s rozmermi 27,2 x 44,4 mm, vrátane perforácie, vyšla vo forme  tlačového listu s 30 známkami. Motívom poštovej známky je vodný žľab Rakytovo, ktorý reprezentuje historický spôsob ťažby dreva.

Ministra dopravy a výstavby SR Andreja Doležala udalosť mimoriadne potešila: „Vydanie tejto krásnej známky je skvelou príležitosťou upozorniť na tradíciu lesníctva na Slovensku a zároveň to bude aj pekný kúsok do zbierky každého filatelistu.“

„Táto tematika je mi blízka jednak preto, že pochádzam z baníckeho mesta Banskej Štiavnice, kde bolo 1. marca 1871 zriadené Riaditeľstvo štátnych majetkov, a tiež preto, že 1. júla 1871 bolo sídlo riaditeľstva presťahované do mesta Banská Bystrica, ktorá je v súčasnosti aj sídlom Slovenskej pošty. Propagácia mesta Banskej Bystrice formou vydania tejto poštovej známky je naším malým príspevkom k zviditeľneniu tohto mesta, v ktorom od roku 1871 sídli kontinuálne dodnes aj generálne riaditeľstvo Lesov SR,“ uviedol generálny riaditeľ Slovenskej pošty Martin Ľupták.

„Sme vďační, že Slovenská pošta sa venuje takémuto významnému výročiu, akým je 150 rokov samostatného lesníctva a touto formou upozorňujeme na význam lesa a lesného hospodárstva. V dnešnej dobe pokladáme za  dôležité zdôrazňovať potrebu vhodného manažovania lesov a ich ochrany ,“ povedal generálny riaditeľ Lesov SR, š. p., Tibor Kőszeghy.

Na základe odporúčania odborných pracovníkov Lesov SR bol za motív známky zvolený Vodný žľab Rakytovo, ktorý je významným lesníckym miestom a dokumentuje historický spôsob prepravy rovnaného dreva splavovaním. Bol vybudovaný pravdepodobne v 19. storočí a nachádza sa v banskobystrickom okrese medzi Horným a Dolným Harmancom. Ďalším obrazovým motívom, ktorý bol použitý na prítlači obálky prvého dňa je kôň Norik muránsky, ktorý bol vyšľachtený slovenskými lesníkmi za účelom transportu vyťaženého dreva. V súčasnosti je považovaný za symbol aktívneho manažovania lesov, pričom jeho chov na Muránskej planine nachádzajúcej sa v banskobystrickom kraji zabezpečujú práve Lesy Slovenskej republiky.

Autorom poštovej známky je významný slovenský grafik a maliar Peter Augustovič, ktorý si osvojil filozofiu lesníckej pedagogiky založenej na aktívnom ľudskom faktore trvalej udržateľnosti lesných porastov, ktorý zasa symbolizujú dubové ratolesti na pečiatke obálky prvého dňa.

 

 

 

TIEŽ BY SA VÁM MOHLO PÁČIŤ

REKLAMA