Sociálne siete

Ekonomika

Slovenská pošta chce obnoviť vozový park

Slovenská pošta vyhlásila verejnú obchodnú súťaž na nákladné vozidlá, chce obnoviť vozový park.

Zverejnené:

Upravené: 12. apríla 2021 o 12:26

32

Ilustračná foto, Globalnews, Petra Šturdíková

Tlačová správa

BRATISLAVA – Slovenská pošta plánuje obnoviť prestarnutý autopark nákladných vozidiel. V súčasnosti prevádzkuje 200 vozidiel v kategóriách N2, N3, priemerný vek ktorých je 7,31 rokov. Z celkového počtu je až 78 vozidiel starších ako 13 rokov a najazdených majú niekoľko stoviek tisíc kilometrov. Pošta chce tieto nákladné autá vymeniť, vyhlásila preto dve verejné súťaže na vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony, jednu na nákladné motorové vozidlá, ktorá je rozdelená na päť častí, s predpokladanou hodnotou cca 9,7 milióna EUR bez DPH, a druhá na prípojné nákladné vozidlá rozdelená na dve časti s predpokladanou sumou cca 0,9 milióna eur bez DPH. Informovala o tom hovorkyňa pošty Iveta Dorčáková v tlačovej správe.

Vozidlá kategórií N2, N3, sú prevádzkované v hlavnej prepravnej sieti, regionálnej a oblastnej prepravnej sieti. „Modernizácia nášho vozového parku nákladných áut je už nevyhnutná, pretože staršie vozidlá s nadmerným kilometrovým nájazdom sú technicky a morálne zastarané. Dôsledkom aktuálneho stavu nákladných motorových vozidiel sú častejšie opravy a ich absencia v prepravnej sieti a zároveň vysoké náklady na opravy a údržbu. Kapacita vozidlového parku nad 3,5t sa od roku 2014 do roku 2020 zvýšila len o 28 kusov, to je 14,4 %, pričom početnosť zásielok narástla až o 7 723 435, čo predstavuje 128,5 %,“ priblížil predseda predstavenstva Slovenskej pošty Martin Ľupták. Nové motorové vozidlá budú zároveň bezpečnejšie pre zamestnancov a šetrnejšie k životnému prostrediu. Nové vozidlá budú spĺňať emisnú normu EURO 6. V danej kategórii vozidiel je doba životnosti pre správne fungovanie emisií 500 000 najazdených km, resp. 6 rokov prevádzky. Pošta tak zároveň napĺňa smernicou 2009/33/ES o podpore ekologických a energeticky úsporných vozidiel v cestnej doprave a vnútroštátne právne predpisy, ktoré zaväzujú verejné orgány a subjekty v rámci verejnej zákazky na poskytnutie služby, aby pri nákupe vozidiel cestnej dopravy zohľadnili prevádzkovú životnosť, energetické a environmentálne vplyvy, ktoré zahŕňajú minimálne spotrebu energie, emisie CO2 a emisie znečisťujúcich látok vrátane NOx, NMHC a tuhé častice.

Ponuky pre nákladné motorové vozidlá sa budú vyhodnocovať na základe objektívnych kritérií s cieľom určiť ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku, ktorá bude zahŕňať náklady súvisiace s nadobudnutím, náklady na spotrebu, na údržbu, ako aj náklady na emisie skleníkových plynov, náklady na emisie iných znečisťujúcich látok počas životnosti vozidla. Súčasťou hodnotiacich kritérií pri niektorých kategóriách nákladných motorových vozidiel je aj spätná odkúpna cena po určenej dobe alebo najazdených kilometroch.

Tvorbe špecifikácií nákladných vozidiel predchádzal detailný prieskum trhu, ktorý predpokladáme, že zabezpečí čo najširšiu hospodársku súťaž a pre Slovenskú poštu získanie ekonomicky najefektívnejšej ponuky.

TIEŽ BY SA VÁM MOHLO PÁČIŤ

REKLAMA