Sociálne siete

DOMOV

Ministri schválili novú Obrannú stratégiu Slovenskej republiky

Zverejnené:

Upravené: 24. januára 2021 o 21:32

209

large DSC  db
ZDROJ: Archívne foto/SITA/Úrad vlády SR

REKLAMA

16. december 2020 10:55 SITA, redakcia

BRATISLAVA – Na obranu Slovenska má významný vplyv stupňovanie mocenského súperenia štátov, používanie ozbrojenej sily v medzinárodných vzťahoch či zvyšovanie kapacít moderných ozbrojených síl a jadrových síl štátov. Hodnotí to Obranná stratégia Slovenskej republiky, ktorú dnes schválila vláda SR. Ide o strategický dokument, ktorý určuje základné prístupy SR k zabezpečovaniu svojej obrany.

Obranná stratégia reaguje na meniace sa bezpečnostné prostredie. V tomto smere upozorňuje napríklad na šírenie zbraní hromadného ničenia, nárast hrozieb súvisiacich s využívaním kybernetického priestoru a vesmíru či na šírenie propagandy a dezinformácií. Tie môžu negatívne ovplyvňovať súdržnosť a akcieschopnosť NATO a Európskej únie (EÚ). Stratégia tiež varuje pred zhoršeným bezpečnostným prostredím v Európe. V tomto prípade sa v stratégii spomína narušenie zvrchovanosti a územnej celistvosti Ukrajiny Ruskou federáciou či ďalšie ozbrojené konflikty vo východnej Európe, v severnej Afrike a na Blízkom východe. Medzi hrozby, ktoré môžu mať vplyv na slovenskú bezpečnosť, zaradili aj činnosť cudzích spravodajských služieb na Slovensku a ich úsilie o prienik do orgánov štátnej správy, ďalej terorizmus s potenciálom ohroziť SR a jej spojencov, či masívnu nelegálnu migráciu súvisiacu najmä s nefunkčnými štátmi alebo zmenou klímy.

Základným cieľom obrannej politiky Slovenska je zachovanie zvrchovanosti, územnej celistvosti a nedotknuteľnosti hraníc, „ktoré sú nevyhnutnou podmienkou bezpečnosti štátu“. Zásadou Slovenska je byt zodpovedným štátom, spoľahlivým spojencom a dôveryhodným partnerom v medzinárodných vzťahoch. Obranná stratégia pripomína, že Slovensko uprednostňuje mierové riešenie sporov a usiluje sa o mierové spolunažívanie s ostatnými štátmi.

Obranná stratégia navrhuje skvalitniť riadenie obrany štátu, zvýšiť kapacity a spôsobilosti ozbrojených síl, zvýšiť účasť domáceho obranného priemyslu na zabezpečovaní obrany SR, zvýšiť pripravenosť obyvateľstva a zabezpečiť potrebné zdroje na obranu a ich efektívne a transparentné využitie. „Slovenská republika vo výstavbe ozbrojených síl zabezpečí ich mobilnosť, palebnú účinnosť, nasaditeľnosť, udržateľnosť, flexibilnosť, odolnosť, vrátane udržiavania odolných komunikačných a informačných systémov a ich obrany proti kybernetickému útoku,“ definuje dokument.

Návrh materiálu pripravilo Ministerstvo obrany SR. K príprave návrhu materiálu činnosťou v medzirezortnej pracovnej skupine prispeli aj iné ministerstvá, ostatné ústredné orgány štátnej správy, Slovenská informačná služba a Kancelária prezidenta Slovenskej republiky.

TIEŽ BY SA VÁM MOHLO PÁČIŤ

REKLAMA