Sociálne siete

Rozhovory

Liečba osteoporózy je komfortná, len ju treba zachytiť včas

Prečítajte si rozhovor s poprednou slovenskou reumatologičkou – MUDr. Soňou Tomkovou.

Zverejnené:

Upravené: 28. októbra 2021 o 0:15

2438

MUDr. Soňa Tomková, zdroj: FB/Nemocnica Košice - Šaca, 1. súkromná nemocnica

REKLAMA

BRATISLAVA – Od narodenia naše kosti rastú a vyvíjajú sa. Okolo 20. roku života dosiahne kostná hmota svoje vrcholné štádium. Kosti sú v tomto veku najhustejšie a existuje najmenšie riziko, že sa zlomia. Kostná hmota sa počas nášho života neustále obnovuje a stará nahrádza novú. Vekom sa však odbúravanie kostnej hmoty zrýchli a pritom sa nestihne nabudovať nová. Kvôli tejto nerovnováhe dochádza k rednutiu kostí.

O osteoporóze, a tiež o tom, čo ju ovplyvňuje, ako jej môžeme predchádzať a ako ju liečiť, sme hovorili s MUDr. Soňou Tomkovou, poprednou slovenskou reumatologičkou, vedúcou lekárkou Osteocentra a prednostky internej kliniky Nemocnice Košice – Šaca.

Silnú ženu nič nezlomí, ani osteoporóza

Kto je najviac ohrozený osteoporózou?
Vo všeobecnosti postihuje toto ochorenie viac ženy ako mužov, čo však neznamená, že sa mužov netýka. Pokiaľ ide o vek, najohrozenejšou skupinou sú starší ľudia.

V dvadsiatich rokoch je naša kosť pevná. Kedy je ten vek, kedy by sme mali zbystriť pozornosť a dať si vyšetriť hustotu kostí?
U žien je to určite obdobie v postmenopauze. Hladina estrogénov v tomto období klesá a ich nedostatok spôsobuje kaskádu rôznych mechanizmov, následkom čoho dochádza k rýchlemu odbúravaniu kostí, pričom nová sa nestíha nabudovať. Ďalšou ohrozenou skupinou sú reumatici a tiež ľudia so zápalových ochorením čriev, prípadne aj ľudia, ktorí dlhodobo užívajú lieky, ktorých vedľajším účinkom je práve úbytok kostnej hmoty. Prirodzený prírastok a úbytok je narušený aj v prípade, keď človek trpí mentálnou anorexiou alebo bulímiou a tiež u ľudí, ktorých BMI je nižšie ako 19. No a každá žena po 65 roku života a muž po 70 roku života má nárok na denzinometrické vyšetrenie.

K tomu sa ešte dostaneme, poďme si povedať, ako sa osteoporóza prejavuje a ako jej môžeme predchádzať.
Osteoporóza sa nazýva aj tichou epidémiou, pretože nemá príznaky, ktoré by nás mohli varovať. Často je prvým príznakom až zlomenina. Pri predchádzaní jej vzniku existujú ovplyvniteľné a neovplyvniteľné faktory. Čo nemôžeme ovplyvniť je vek a s ním postupné rednutie kostí. Približne 75 percent osteoporotických zlomenín diagnostikujeme u ľudí vo veku 65 rokov a viac. Pri tomto ochorení zohráva svoju úlohu aj genetická predispozícia a už spomínaná postmenopauza. K rizikovým faktorom, ktoré môžeme ovplyvniť patrí fajčenie. To takmer zdvojnásobuje riziko zlomeniny bedrového kĺbu v porovnaní s rizikom u nefajčiarov. Spozornieť by mali aj ľudia, ktorí majú tendenciu často padať, pretože sú vystavení vyššiemu riziku zlomenín. Ovplyvniť môžeme aj to, čo jeme. Strava bohatá na vápnik, bielkoviny, ovocie a zeleninu, prospieva zdraviu kostí. „Podvýživa“ je hlavným problémom seniorov, ktorí sú zároveň aj náchylnejší na zlomeniny. Pri predchádzaní vzniku osteoporózy je dôležité užívanie vitamínu D a tiež vápnika. To je veľmi dôležitá živina pre zdravie kostí.

Choroba bez príznakov, ktorá ohrozuje váš život?

Aké sú najčastejšie zlomeniny pri osteoporóze?
Najčastejšie sú zlomeniny stavcov, bedrového kĺbu a zápästí. Pri zlomenine stavca existuje riziko, že do roka sa začnú lámať aj ďalšie. Ide o tzv. kaskádu zlomenín. Najvážnejšia je zlomenina bedrového kĺbu, pri ktorej 20 – 24 percent pacientov zomiera v prvom roku po zlomenine. Zlomeniny veľmi nepriaznivo ovplyvňujú život pacientov a pri ťažších nejde už len o bolesť, ale pacienti majú problémy aj s dýchaním, či zažívaním. Vo všeobecnosti osteoporotické zlomeniny prinášajú dlhodobé zdravotné postihnutie a stratu nezávislosti. S tým sú často spojené aj psychické problémy.

Už vieme, že osteoporóza nebolí, často na ňu upozorní až prvá zlomenina, že existujú ovplyvniteľné aj neovplyvniteľné faktory a tiež, kedy máme zbystriť pozornosť a dať sa vyšetriť. Ktoré lekárske vyšetrenia dokážu ochorenie diagnostikovať?
Presne kvantifikovať hustotu kostí môže denzinometria. Pacient však musí byť vyšetrený komplexne, nakoľko okrem riedkych kostí existujú aj iné rizikové faktory, ako napríklad kvalita kostí, predchádzajúci pád, alebo genetická predispozícia. Pacient teda prichádza do osteologickej ambulancie na komplexné vyšetrenie.

Ako môže v prvom kroku pomôcť všeobecný lekár?
Je to lekár, ktorý najlepšie pozná svojho pacienta a často aj jeho rodičov. Pozná jeho predchádzajúce anamnézy, rizikové faktory, liečby, podstúpené operácie a dokáže teda vyhodnotiť, kedy je potrebné poslať pacienta do osteologickej ambulancie. Osteoporózu na Slovensku lieči reumatológ, ortopéd a endokrinológ.

Aké druhy liečby osteoporózy poznáme a ako prebieha liečba?
Každá liečba predstavuje prevenciu zlomeniny. Pacient užíva liečbu dlhodobo, často celoživotne. Nemusí to však znamenať, že musí lieky užívať denne. Sú to väčšinou obdobia. V jednom pacient berie lieky, v ďalšom nie a potom sa anamnéza prehodnocuje. Pokiaľ ide o liečbu, osteoporóza je nepomer medzi kostným odbúravaním a kostnou formáciou. Liečba a jej možnosti z toho vychádzajú. Poznáme lieky, ktoré sú tzv. antirezorpčné, čo znamená, že zastavia odbúravanie kostí. Druhým typom liekov sú tzv. osteoformačné a tieto pomáhajú nabudovať kostnú hmotu. Liečba osteoporózy môže byť peronálna (lieky), injekčná alebo infúzna. Výber liečby závisí od porady s lekárom a celkového zdravia pacienta. Ak bola pacientovi diagnostikovaná osteoporóza, je nutné dodržiavať liečbu, pravidelne chodiť na kontroly a dodržiavať liečbu. Len neprerušovaná, systematická liečba môže byť prevenciou zlomeniny. Ak už príde k chirurgickému zásahu do zlomeniny, je dôležitá sekundárna prevencia, ktorá nasleduje po každej zlomenine z osteoporózy, aby sa zabránilo ďalšej.

Sekundárna prevencia – čoho sa presne týka?
Poznáme primárnu prevenciu, ktorá sa týka prevencie pred zlomeninami a včasného zachytenia rizikových pacientov. Oveľa častejšie však robíme sekundárnu prevenciu, ktorá sa týka pacientov, ktorí už zlomeninu prekonali a vyskytuje sa i nich tzv. manifestačná zlomenina. Slovensko je v liečbe osteoporózy na špičke EÚ a aj napriek tomu je u nás osteoporóza podliečená a poddiagnistikovaná. A pritom liečenie tohto ochorenia je vzhľadom na možnosti liečby veľmi komfortné.

Dá sa osteoporóza aj vyliečiť?
Liečbou sa dá zastaviť odbúravanie kostnej hmoty, teda udržať kostnú hmotu takú, akú ju v danom štádiu pacient má. Iná liečba dokáže kostnú hmotu nabudovať. Je teda veľmi dôležitá včasná diagnostika. Vyliečiť sa dá len v prípade, ak vznikla z dôvodu iného ochorenia. Ak táto príčina zanikla, možno osteoporózu vyliečiť.

Kedy je teda dobré začať s prevenciou?
Prevencia sa začína už v útlom veku, kedy sa deťom podáva vitamín D, aby sa kostná hmota správne vybudovala. Dôležitá je aj konzumácia mlieka a mliečnych výrobkov, kde je najviac vápnika a tiež dostatok pohybu. V dospelom a neskoršom veku spočíva prevencia v užívaní vápnika, vitamínu D, zdravom životnom štýle, dostatočnom pohybe a včasnej diagnostike, keď už k ochoreniu príde.

Osteoporóza je ochorenie najmä starších ľudí. Čo by mali vo svojej domácnosti upraviť, aby nedochádzalo k zbytočným zraneniam?
V domácom prostredí zaznamenávame najviac najnebezpečnejších zlomenín v bedrovom kĺbe. Týkajú sa najmä starších ľudí a tu naozaj patria k prevencii aj kvalitné okuliare, obuv a odstránenie všetkých prekážok (napríklad tzv. behúňov) o ktoré by sa mohli potknúť alebo sa na nich šmyknúť.

Prečítajte si aj príbeh pacientky:

Pacientsky príbeh: Brigita Szelidová Čikoš sa rýchlej chôdze už nebojí. Našla si cestu k pohybu

TIEŽ BY SA VÁM MOHLO PÁČIŤ

REKLAMA