Sociálne siete

DOMOV

Na internete sa objavujú klamlivé inzeráty o stavebných pozemkoch v Štiavnických vrchoch

Zverejnené:

Upravené: 26. januára 2021 o 22:06

226

unnamed cf

REKLAMA

8. august 2020 21:00 SITA, redakcia

BRATISLAVA 8. augusta (SITA) – Na internete a v realitných kanceláriách sa začali objavovať klamlivé inzeráty o možnosti kúpy stavebných pozemkov v Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Štiavnické vrchy. Na svojej internetovej stránke o tom informovala Správa CHKO Štiavnické vrchy. Inzeráty ponúkajú ľuďom možnosť kúpiť stavebné pozemky. Štátni ochranári však upozorňujú, že na ponúkané pozemky zatiaľ neboli udelené stavebné povolenia a k ich udeleniu v budúcnosti kvôli ochrane fauny a flóry ani nemusí dôjsť.

Fyzické aj právnické osoby ponúkajú na viacerých weboch a v realitných kanceláriách pozemky v CHKO Štiavnické vrchy, mimo zastavaného územia obcí, ktoré charakterizujú ako rekreačné pozemky s možnosťou výstavby, pozemky vhodné na výstavbu, alebo dokonca pozemky vhodné na stavbu domov na stromoch. „Z nášho pohľadu sa jedná o inzeráty, ktoré nekorešpondujú so skutkovým stavom z viacerých dôvodov. Napríklad v jednom z inzerátov je pozemok ponúkaný ako stavebný. V územnoplánovacej dokumentácii je však pozemok definovaný ako rekreačné územie, ale extenzívne, teda bez výstavby,“ uviedla Správa CHKO Štiavnické vrchy na stránke.

Štátni ochranári vysvetľujú, že ponúkať pozemky ako vhodné na výstavbu mimo zastavaného územia obcí a bez schválenej územnoplánovacej dokumentácie je na Slovensku možné až po zaujatí stanoviska príslušného stavebného úradu, Okresného úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie, Krajského pamiatkového úradu (ak sa pozemky nachádzajú v pamiatkovej rezervácii, prípadne v jej ochrannom pásme) a so súhlasom príslušnej správy CHKO alebo národného parku.

CHKO je charakterizovaná ako rozsiahlejšie územie, spravidla s výmerou nad tisíc hektárov. Obsiahnuté sú v nej rozptýlené ekosystémy významné pre zachovanie biologickej rozmanitosti a ekologickej stability. Prípadná výstavba je preto v rozpore so základnou charakteristikou chráneného územia. Ochranári upozorňujú verejnosť, že v prípade pozemkov, ktoré ležia v CHKO, ide v drvivej väčšine o pozemky, ktoré sú vedené ako trvalé trávne porasty. Je teda pravdepodobné, že sa na nich vyskytujú biotopy alebo druhy rastlín a živočíchov európskeho, prípadne národného významu. Z uvedených dôvodov je preto možné, že k udeleniu stavebného povolenia by v takejto lokalite nedošlo. Štátni ochranári preto do budúcnosti odporúčajú každému prípadnému záujemcovi o pozemky v chránených územiach, aby sa ešte pred samotnou kúpou informoval o možnosti budúcej výstavby na príslušných úradoch.

TIEŽ BY SA VÁM MOHLO PÁČIŤ

REKLAMA