Sociálne siete

DOMOV

Najvyšší správny súd už má aj podpredsedu, je ním Marián Trenčan

Prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala v utorok 12. októbra 2021 do funkcie podpredsedu Najvyššieho správneho súdu SR Mariána Trenčana.

Zverejnené:

Upravené: 15. októbra 2021 o 9:21

178

Zuzana Čaputová vymenovala do funkcie podpredsedu Najvyššieho správneho súdu SR Mariána Trenčana. Zdroj: prezident.sk

REKLAMA

Tlačová správa

BRATISLAVA – V príhovore prezidentka uviedla, že ide o ďalší krok, vďaka ktorému môže v Slovenskej republike plnohodnotne pôsobiť inštitúcia, ktorú širšia verejnosť vníma ako malý ústavný súd. “Aj od vás v mnohom závisí, či očakávania, ktoré do súdnej inštancie tohto druhu všetci vkladáme, sa naplnia. Máte ojedinelú príležitosť spolupodieľať sa na vedení súdu, ktorý je bez akejkoľvek záťaže z minulosti a máte aj jedinečnú príležitosť podieľať sa na budovaní ustanovizne, ktorá nadviaže na najlepšie tradície slovenského súdnictva. Nie je to ľahká úloha, ale sú Vám dané všetky možnosti a predpoklady, aby ste v nej uspeli.”

Tak ako ústavný súd a súdy všeobecné i Najvyšší správny súd sa podľa prezidentky má podieľať na ochrane našich ústavných princípov a hodnôt, na ochrane práv a slobôd obyvateľov. Dodala, že má na to silné právomoci, lebo je najvyššou inštanciou, ktorá môže ochrániť občana pred prípadnou svojvôľou alebo nečinnosťou štátnych orgánov.

Prezidentka zdôraznila, že k významným kompetenciám Najvyššieho správneho súdu bez pochybností patrí aj agenda disciplinárnych konaní vo vzťahu k sudcom, prokurátorom a ďalším právnickým profesiám. “Je dlhodobo známe, že táto agenda patrila k problematickým. Je pritom zrejme, že profesionálne fungujúci mechanizmus spätnej väzby je pre všetky profesie dôležitý, pre profesie reprezentujúce spravodlivosť ešte dôležitejší. Ak chce justícia obnoviť a posilniť dôveru verejnosti k nej, musia sa ľudia presvedčiť, že práve sudcovia sú najprísnejšími strážcami toho, že členovia sudcovského stavu a ďalších právnických profesií konali len v intenciách, ktoré im dovoľuje zákon.”

Na záver prezidentka novému podpredsedovi súdu zaželala, aby sa stal spolutvorcom novej kvality správneho súdnictva na Slovensku.

TIEŽ BY SA VÁM MOHLO PÁČIŤ

REKLAMA