Sociálne siete

DOMOV

Národný energetický a klimatický plán Slovenska má značné nedostatky, tvrdia ekologickí aktivisti

Zverejnené:

Upravené: 25. januára 2021 o 23:09

140

large IMG  bcbdc
ZDROJ: ilustračné foto/ Globalnews_Petra Šturdíková

REKLAMA

2. november 2020 12:30 SITA, redakcia

BRATISLAVA 2. novembra (SITA) – Národný energetický a klimatický plán Slovenska má značné nedostatky. V tlačovej správe to uviedla Slovenská klimatická iniciatíva (SKI) spolu so Slovenskou asociáciáciou fotovoltického priemyslu a obnoviteľných zdrojov energie (SAPI) a organizáciou Budovy pre budúcnosť. Podľa ekologických aktivistov plánu chýbajú v prípade energetickej efektívnosti, znižovania emisií skleníkových plynov či využívania obnoviteľných zdrojov dostatočné opatrenia. Vo viacerých opatreniach si podľa SKI klimatický plán kladie nedostatočne ambiciózne ciele.

Environmentálne organizácie pripomínajú, že revíziu plánu prisľúbila v programovom vyhlásení vláda, ktorá sa však k plánu zatiaľ konkrétne nevyjadruje. „Energetický a klimatický plán Slovenska sa v oblasti dekarbonizácie takmer celý točí okolo teplárenstva a obnoviteľné zdroje energie sú odsunuté na druhú koľaj. Pritom Slovensko má práve najväčší problém s dosahovaním plánovaného podielu obnoviteľných zdrojov energie. Treba si tiež uvedomiť, že napríklad doprava, ktorej dekarbonizácia sa do veľkej miery opiera o batériovú alebo vodíkovú elektromobilitu, nutne potrebuje elektrinu vyrobenú z obnoviteľných zdrojov,” povedal Ján Karaba zo SAPI.

Za problematické aktivisti považujú aj to, že Slovensko stále nemá pripravený plán zvyšovania energetickej efektívnosti pre priemysel a budovy. Tú mal mať štát pripravenú v marci 2020, no jej dokončenie je stále v procese prípravy. „Tým pádom ciele úspor energie a zníženia emisií v sektore budov nie sú v Národnom energetickom a klimatickom pláne zahrnuté. Navyše to vytvára objektívne obavy, či budú obe kľúčové politiky vo vzájomnom súlade,” povedala Katarína Nikodemová z organizácie Budovy pre budúcnosť.

Plán podľa environmentálnych organizácií neobsahuje jasnú stratégiu a merateľné ciele pre výskum a inovácie v oblasti energetiky. Chýbajú aj nevyhnutné kroky na postupné ukončenie energetických dotácií, najmä fosílnych palív a opatrenia zamerané konkrétne na boj proti energetickej chudobe. Nedostatočná je podľa nich aj analýza spravodlivej transformácie uhoľných regiónov.

TIEŽ BY SA VÁM MOHLO PÁČIŤ

REKLAMA