Sociálne siete

DOMOV

Opatrenia v oblasti vzdelávania podľa ombudsmanky zabúdajú na deti z ohrozených skupín

Zverejnené:

Upravené: 23. januára 2021 o 23:01

244

large ziaci aab
ZDROJ: Ilustračné foto, SITA/Nadácia Slovenskej sporiteľne

REKLAMA

17. december 2020 11:35 SITA, redakcia

BRATISLAVA – Prerušenie školskej výučby bolo podľa zákona síce možné a v súvislosti so spomalením šírenia sa pandémie nepochybne sledovalo legitímny cieľ, mohlo však podľa verejnej ochrankyne práv Márie Patakyovej viesť k porušeniu práv žiakov stredných škôl a druhého stupňa základných škôl. Ombudsmanka v analýze dospela k názoru, že prijaté rozhodnutia neboli primerané, pretože dostatočne nezohľadňovali fakt, že na území SR sú žiaci, ktorí nemajú prístup k online dištančnému vzdelávaniu. V tlačovej správe o tom informovala Michaela Pavelková z Kancelárie verejného ochrancu práv.

„Osobitne citeľné sú tieto zásady pri žiakoch zo sociálne znevýhodneného prostredia, vo vzťahu ku ktorým mimoriadne prerušenie prezenčnej školskej výučby znamená stratu prístupu k akémukoľvek vzdelaniu v tej najcitlivejšej časti – v rámci povinnej školskej dochádzky. Tým sa pre nich podstatne sťažuje aj možnosť dostať sa zo špirály chudoby,“ skonštatovala ombudsmanka.

Patakyová zároveň upozornila, že súčasné podmienky vzdelávania v skupinách po päť žiakov sa však nevzťahujú na všetkých žiakov bez prístupu k online dištančnej výučbe. Po komunikácii s oslovenými učiteľmi zistila, že školy (osobitne tie s väčšinou žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo bez prístupu k online dištančnej výučbe) nedokážu takúto výučbu zabezpečovať všetkým žiakom, ktorí ju potrebujú v postačujúcom rozsahu.

Preukazovanie sa negatívnym testom v škole môže byť podľa ombudsmanky ústavne konformné, avšak len za určitých predpokladov. Prvým je splnenie podmienky nevyhnutnosti, a to odôvodnením regionálnou epidemiologickou situáciou. Druhým kritériom je splnenie podmienky primeranosti, teda zabezpečovaním finančnej a kapacitnej dostupnosti testovania zo strany štátu. „Štát sa tejto zodpovednosti nemôže zbaviť poverením zriaďovateľov, pokiaľ tento typ preneseného výkonu štátnej správy finančne nepokryje po materiálno-technickej, ale aj personálnej stránke. Tieto podmienky nateraz naplnené neboli,“ pripomenula Patakyová.

Ombudsmanka vníma aktuálnu epidemiologickú situáciu a nežiada ministra školstva o okamžité obnovenie prezenčnej výučby. Akcentuje však potrebu pripravenia plánu prijímania opatrení v oblasti vzdelávania reflektujúceho aj regionálny vývoj epidemiologickej situácie a požiadavky na vzdelávania ohrozených žiakov. „Vítam schválenie COVID automatu, no zároveň vnímam, že nereflektuje všetky dôležité odporúčania súvisiace so vzdelávaním. Z môjho pohľadu bude v ďalšom období potrebné zamerať sa aj na zistenia o porušení práv žiakov, obzvlášť tých bez prístupu k online dištančnému vzdelávaniu, a to aj v intenciách zistení Inštitútu vzdelávacej politiky,“ uzavrela verejná ochrankyňa práv.

So svojimi zisteniami sa Patakyová obrátila na Ministerstvo školstva SR a Ústredný krízový štáb. O výsledkoch preskúmavania informovala aj prezidentku SR Zuzanu Čaputovú.

TIEŽ BY SA VÁM MOHLO PÁČIŤ

REKLAMA