Sociálne siete

DOMOV

Parlament schválil novelu živnostenského zákona, účinná bude od augusta

Zverejnené:

Upravené: 20. júna 2021 o 10:50

234

large kancelaria ebfca
Ilustračné foto, zdroj: Unsplash

REKLAMA

Tlačová správa

BRATISLAVA – Parlament v piatok 18. júna 2021 schválil novelu zákona 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní, ktorá prináša zjednodušenie podmienok z pohľadu živnostníkov. Ide predovšetkým o zníženie administratívnej záťaže pri ohlasovaní živnosti využívaním informácií z registra obyvateľov. Informoval o tom rezort vnútra v tlačovej správe.

A aké sú najdôležitejšie zmeny?

  • Okresné úrady si údaje na účely získania výpisu z registra trestov overia priamo cez register obyvateľov, ohlasovateľ živnosti ich nemusí dokladovať.
  • Vypúšťa sa  povinnosť okresných úradov žiadať  vyjadrenie Slovenskej živnostenskej komory v rámci konania o odpustení prekážky prevádzkovania živnosti.
  • Lehoty na oznámenie zriadenia prevádzkarne sa predlžujú, a to až do 15 dní, v súčasnosti musia podnikatelia túto skutočnosť oznamovať najneskôr v deň jej zriadenia.
  • V nadväznosti na potreby praxe sa zavádza väčšia variabilita inštitútu pozastavenia prevádzkovania živnosti, a to odstránením minimálnej a maximálnej doby pozastavenia.
    Cieľom je umožniť, aby doba pozastavenia prevádzkovania živnosti nebola zákonom limitovaná. Podnikateľ bude oprávnený oznámiť živnostenskému úradu dobu pozastavenia živnosti na ním určenú dobu – s ohľadom na svoje aktuálne potreby a možnosti.
    Rovnako ako dosiaľ bude mať priestor kedykoľvek v priebehu pozastavenia oznámiť živnostenskému úradu zmenu doby pozastavenia prevádzkovania živnosti
  • Vzhľadom na neprimeranú prísnosť právnej úpravy pri ukladaní pokuty za neohlásenie prevádzkarne živnostenskému úradu sa najvyššia prípustná hranica pokuty zníži z 1659 eur na 663 eur.

Novela by mala nadobudnúť účinnosť od 1. augusta 2021.

TIEŽ BY SA VÁM MOHLO PÁČIŤ

REKLAMA