Sociálne siete

DOMOV

Portál Dobré nápady ponúka už aj virtuálne učebnice

Zverejnené:

Upravené: 11. augusta 2021 o 11:50

212

Zdroj: Facebook/Dobré Nápady

REKLAMA

Tlačová správa

BRATISLAVA – Školsko-rodinný web www.dobre-napady.sk funguje už skoro 15 rokov a v čase prvej vlny pandémie  prišiel s ďalšou novinkou. „Portál sa veľmi osvedčil počas prvej vlny pandémie, kedď sme v rámci dištančnej výuky začali vytvárať tzv. výukové testy. Chceme pokračovať aj v tvorbe virtuálnych učebníc,“ hovorí jedna zo zakladateliek portálu, učiteľka Silvia Bodláková.

Školsko-rodinný portál určený pre predškolákov, žiakov, rodičov a učiteľov materských a základných škôl oslávil v januári už 14 rokov fungovania. Web, za ktorým stojí učiteľka Spojenej školy Tilgnerova v Bratislave Silvia Bodláková, si našiel priaznivcov z radov každej vekovej kategórie. „Spočiatku bol obsah zameraný na námety na tvorenie a hranie sa s deťmi, maľovanky, recepty. Do polroka pribudlo, šitie, pletenie a háčkovanie. Pridali sa pracovné listy pre predškolákov, ktoré zaznamenali okamžite úspech medzi učiteľkami na MŠ a rodičia radi pomohli vytlačením pre svoje deti,“ hovorí o začiatkoch portálu, ktorý spúšťala s kamarátkou ešte počas materskej dovolenky, učiteľka Silvia Bodláková.

Pomôcka pre žiakov aj učiteľov

Dnes už spomínaný web ponúka aj pracovné listy pre žiakov, rodičov a učiteľov k učivu z viacerých predmetov na základných školáchaby si deti mohli precvičiť učivo či pozrieť sa aj na úlohy iného znenia ako tie, čo sa doteraz nachádzali v učebniciach. Vzhľadom na pandemické opatrenia, ktoré mnohým deťom sťažili prístup ku kontinuálnemu vzdelávaniu, prípadne si potrebujú precvičiť, upevniť a zopakovať učivo pri niektorých predmetoch, prišiel nápad vytvoriť aj virtuálne učebnice. „Texty v našich učebniciach pripomínajú vysvetlenia a pridanou hodnotou sú videá,“ dodáva.

Za posledný rok Silvii Bodlákovej zároveň  vyšli vo vydavateľstve Raabe aj jej knihy oTESTUJ sa z matematiky pre 9. ročník ZŠ podľa platných ŠVP, oTESTUJ sa z matematiky pre 8. ročník ZŠ podľa platných ŠVP, oTESTUJ sa z matematiky pre 5. ročník ZŠ podľa platných ŠVP, v ktorých bravúrne prepája históriu, varenie, literatúru, geografiu s matematikou. Napríklad žiaci musia prísť na to ako správne by mal uložiť rebrík Rómeo ku balkónu vo Verone, aby mohol vyliesť za Júliou. Či s tromi prasiatkami počítajú koľko tehál musia použiť na pristavenie ďalšej izby k domčeku. Alebo … ako Anna zo Zeleného domu šila kruhovú sukňu.

Už prvá vlna pandémie a dištančná výučba ukázali, že mnohé deti, ale aj učitelia mali ťažkosti s napojením na internet, prípadne počítač nie je kompatibilný s aplikáciami Teams či Zoom. Preto ani online učenie nebolo jednoduché. „Tak som riešila situáciu tým, že som začala robiť texty s vysvetlením a jednoduché videá, pracovné listy na stiahnutie a vytlačenie a ako celok som ich začala ukladať na webe https://www.dobre-napady.sk/pre-skolakov/tipy-pre-skolakov,“ hovorí. Sú tak pomôckou pre rodičov a žiakov pri potrebe objasnenia učiva doma.

Od januára spojili sily Zuzana Berová, Peter Bero a Silvia Bodláková a spoločnými silami myšlienku dobrých nápadov s virtuálnymi učebnicami rozšírili. Vytvorili krásne útle pracovné zošity Piatacké minimum, Šiestacké minimum, ktoré sú ozaj tenké, ale priam preplnené obsahom.

Pribudnú aj ďalšie učebnice a pracovné listy

Ako podotýka Silvia Bodláková, určite chcú tento rok s učebnicami pokračovať. „Chceme dokončiť a doladiť všetky látky z matematiky pre celý 2. stupeň. Počas prvej dištančnej výuky sme začali vytvárať aj tzv. Výukové testy (https://www.dobre-napady.sk/pre-skolakov/otestuj-sa/testy-pre-siedmakov), ktoré si bez obmedzenia času žiak vyrieši a vyberá zo štyroch odpovedí jednu správnu. Snažíme sa ich naformulovať ako býva na T9,“vysvetľuje. Vyhodnotenie so správnymi riešeniami dostane žiak po odoslaní testu na mail, vďaka čomu vidí, kde spravil chybu a prípadne sa k testu môže vrátiť. „Chceme naučiť deti, aby sa na seba pozreli sebakriticky, pričom nik nemusí vedieť, ako test vyriešili. Radi by sme testy rozšírili aj na iné témy,“ dodáva.

„V druhej vlne pandémie sme sa trochu venovali hlavne úlohám na pozorné čítanie, na úlohy s jedným kontextom či prelínaným kontextom. Teda úlohím podobným v medzinárodných meraniach. V úlohách je nielen text, ale aj obrázok či tabuľka a graf, z ktorého musia žiaci vyčítať súvislosti, aby sa dostali k riešeniu či začať si uvedomovať, že výsledok prvej časti môžu potrebovať v tretej či štvrtej a tak sa prípadná chyba môže kumulovať.“ dodáva Bodláková.

O portáli Dobré nápady

Portál Dobré nápady vznikol pôvodne ako myšlienka pomôcť mamám a otcom počas materskej či rodičovskej dovolenky. Učiteľka Spojenej školy Tilgnerova v Bratislave Silvia Bodláková ho zakladala spolu s kamarátkou ešte počas materskej dovolenky, keď prispievala skôr pravidelne s námetmi na portál www.babetko.sk. „Portál Dobré nápady mal byť pôvodne pre mamičky či oteckov na materskej a mal im dávať ponuku, ako zabávať svoje deti, učiť ich alebo im navariť počas bežného dňa i počas choroby či horšieho počasia,“ spresňuje. Pribudli aj námety na tvorivé dielne či hru s deťmi. Námety pre žiakov, ako napríklad precvičovanie písmen, alebo počítanie, vznikali neskôr, ako jej deti odrastali. „Potom som sa po rokoch dostala učiť na prvý stupeň informatiku. Osnovy boli široké a nie celkom všetkým učiteľom bolo jasné, čo a ako učiť. Predmet bol nový, len začínal na základnej škole,“ hovorí. Vznikla prvá učebnica www.informatika.dobre-napady.sk pre prvý stupeň. „Dnes už nespĺňa osnovy, ale stále pomáha učiteľom brať inšpiráciu alebo ako ja v posledné roky presne podľa nej učím popoludní krúžky informatiky pre druháčikov či tretiačikov,“ hovorí. Aj dnes je portál zameraný nielen ku škole, ale aj ako spoločník pre mimoškolské a domáce aktivity. „Naďalej chceme zachovať prioritu – spoločník do rodiny,“ podotýka. Teda ide nielen o pomocníka pri učení a objasňovaní látky z jednotlivých predmetov, ale nájdete  tam recepty, návody na háčkovanie, pletenie, patchwork, krakeľovanie, ktoré môžu pomôcť vďaka podrobným návodom aj ako inšpirácia učiteľom v rámci kreatívneho pracovného vyučovania či záujmových krúžkov.

Silvia Bodláková, učiteľka matematiky a informatiky a redaktorka www.dobre-napady.sk

TIEŽ BY SA VÁM MOHLO PÁČIŤ

REKLAMA