Sociálne siete

DOMOV

Poslanci odmietli správu špeciálneho prokurátora za rok 2019

Zverejnené:

Upravené: 25. januára 2021 o 13:39

110

large  O A min eaefde
ZDROJ: Ilustračné foto/SITA

REKLAMA

27. november 2020 11:30 SITA, redakcia

BRATISLAVA – Poslanci Národnej rady SR dnes 94 hlasmi zo 126 prítomných odmietli Správu špeciálneho prokurátora o činnosti Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) a poznatky ÚŠP o stave zákonnosti za rok 2019. Správa konštatuje, že od roku 2018 zreteľne badať, že špecializované policajné zložky polície, ktoré majú v kompetencii odhaľovanie a vyšetrovanie korupčných trestných vecí, do istej miery zvýšili úsilie na odhaľovaní korupčnej trestnej činnosti.

„Pre korupčné trestné činy bolo v roku 2019 stíhaných 139 páchateľov, čo je v porovnaní s rokom 2018 zvýšenie počtu obvinených o jeden a oproti roku 2017 o 22 obvinených. Na počte vznesených obvinení teda badať mierny nárast oproti predchádzajúcim dvom rokom,“ konštatuje dokument. Výraznejšie však podľa správy narástol počet obžalovaných, ktorých bolo spolu 83, v roku 2018 to bolo 50 osôb, v roku 2017 ich bolo 54. Dohoda o vine a treste bola uzavretá so 44 osobami, kým v roku 2018 to bolo 64 osôb a v roku 2017 41. Odsúdených bolo 87 osôb, zatiaľ čo v roku 2018 to bolo 93 osôb a v roku 2017 98 osôb.

Dokument uvádza, že napriek zvýšenému úsiliu nemôže byť spokojnosť s počtom odhalených trestných činov korupcie a s efektivitou polície, najmä pri komplikovaných korupčných trestných veciach. „Úrad špeciálnej prokuratúry zatiaľ nepostrehol výraznejšie pozitívne efekty organizačnej zmeny, ktorá nastala v organizácii činnosti Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) v roku 2019. Personálne je protikorupčná zložka NAKA rovnako poddimenzovaná ako v predchádzajúcom období, čo sa prejavuje nielen na zaťaženosti vyšetrovateľov, ale najmä na absencii analytikov a operatívnych príslušníkov, ktorí by boli dostatočne vyškolení na odhaľovanie komplikovaných korupčných schém. Napriek tomu, že na tento problém špeciálny prokurátor písomne upozornil Prezidenta policajného zboru SR, táto snaha doposiaľ nemala pozitívnu odozvu,“ približuje materiál.

Špeciálna prokuratúra zároveň zdôrazňuje, že odhaľovanie a zisťovanie páchateľov korupčnej trestnej činnosti je vo výlučnej pôsobnosti Policajného zboru SR. „Úlohou prokurátorov nie je ani operatívne odhaľovanie korupcie ani vykonávanie analytickej činnosti a dokonca ani vedenie vyšetrovania a vykonávanie dôkazov v štádiu pred podaním obžaloby. Túto činnosť má v plnom rozsahu zabezpečovať a vykonávať Národná protikorupčná jednotka patriaca pod Prezídium policajného zboru, Národnú kriminálnu agentúru a pri trestnej činnosti príslušníkov ozbrojených bezpečnostných zborov Úrad inšpekčnej služby,“ dodáva dokument.

TIEŽ BY SA VÁM MOHLO PÁČIŤ

REKLAMA