Sociálne siete

DOMOV

Rezort školstva chce viac pohybu na školách

Zverejnené:

Upravené: 20. septembra 2021 o 10:55

227

futbal
Ilustračné foto, zdroj: Unsplash/Ruben Leija

REKLAMA

Tlačová správa

BRATISLAVA – Popularizácia pohybu na školách, zvýšenie pohybovej gramotnosti aj atraktívne športové vyžitie. To je cieľom novej koncepcie školského športu z dielne štátneho tajomníka ministerstva školstva pre šport Ivana Husára. Vychádza z princípov aktívnej školy, teda návodu, ako vytvoriť žiakom čo najväčší priestor na zapojenie pohybu do každodennej rutiny. Aktívnym transportom do školy počnúc, pohybovými činnosťami počas prestávok či športovými súťažami končiac. Informuje o tom ministerstvo školstva na svojej stránke.

„Žiaci trávia v škole značnú časť svojho života. Väčšinu z toho ale presedia v školskej lavici. Až pre jednu tretinu je telesná výchova jedinou pohybovou aktivitou. Prichádzame preto s novým konceptom, ako čeliť hlavným problémom súčasnej doby. Tým je narastajúca obezita a pokles pohybovej gramotnosti detí, žiakov a mládeže,“ vysvetlil štátny tajomník pre šport Ivan Husár.

Školský šport je informačná, komunikačná a projektová platforma, ktorá bude popularizovať pohybové aktivity na školách pod novou značkou. Podstatou je vytvárať dostatočné množstvo pohybových aktivít pre žiakov pred, počas a po skončení vyučovacieho procesu. Patrí sem napríklad aktívny transport či aktívne prestávky. Ďalej vytváranie proaktívneho prostredia, športové kurzy a krúžky, testovanie žiakov a športové súťaže. Centrom činností takejto aktívnej školy bude naďalej telesná a športová výchova.

V oblasti jej skvalitnenia pripravilo ministerstvo pilotný projekt „športových modulov“. Ide o súbor pohybových programov poskytovaných športovými poskytovateľmi na hodinách telesnej výchovy, z ktorých si učiteľ telesnej výchovy vyberie také, ktoré obohatia hodinu a motivujú žiakov inovatívnym spôsobom. Po absolvovaní programu (modulu) ministerstvo preplatí poskytovateľovi jeho prácu podľa počtu poskytnutých hodín.

„Školský šport je jednou z oblastí, na ktorú sa bude zameriavať aj Národné športové centrum (NŠC). Veľmi pozitívne vnímam školský šport, nie len pre to, že zvýšime pohybovú aktivitu detí, ale objavíme aj nové športové talenty, ktoré sa stanú ďalším vzorom mladých v nasledujúcich generáciách,“ priblížil projekt riaditeľ Národného športového centra (NŠC) Vladimír Baluška.

Prvé zmeny sa uskutočnili aj v systéme školských športových súťaží. Na rozdiel od minulosti ich rezort školstva vyhlási na celoštátnej úrovni len v siedmich športoch. Budú to volejbal, futbal, florbal, basketbal, plávanie, atletika a vybíjaná. Okresné úrady v sídle kraja však budú mať možnosť, aby vo svojom kraji vyhlásili súťaže v športoch podľa záujmu žiakov. Takto vyhlásené súťaže sa ukončia krajským kolom. Celoslovenské finále bude organizovať NŠC v spolupráci s národnými športovými zväzmi príslušných športov.

TIEŽ BY SA VÁM MOHLO PÁČIŤ

REKLAMA