Sociálne siete

DOMOV

Štatistiky: Za prvý štvrťrok tohto roka sa požiare znížili, najviac horelo v Košickom kraji

Prečítajte si zopár štatistík za prvý štvrťrok 2021.

Zverejnené:

Upravené: 4. júna 2021 o 7:23

255

hasici
Ilustračné foto, zdroj: FB/Hasičský a záchranný zbor

REKLAMA

BRATISLAVA – Hasičský a záchranný zbor na svojej stránke na Facebooku zverejnil štatistiky požiarovosti na území Slovenska  za 1. štvrťrok tohto roka. Podľa zboru tak počas  1. štvrťroka 2021 vzniklo na našom územi  1 989 požiarov, ktorými bola spôsobená priama materiálna škoda vo výške 7 581 470 eur. „V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka došlo k zníženiu počtu požiarov o 403 prípadov a znížili sa tiež škody spôsobené týmito požiarmi o 1 337 220 eur,“ píše sa ďalej v stanovisku.

Za prvé tri mesiace tohto roka bolo pri požiaroch usmrtených 13 osôb, čo je o sedem osôb menej ako vlani. V ôsmich prípadoch išlo o úmrtia osôb starších ako 60 rokov a päť osôb bolo vo veku od 15 do 60 rokov. Rôzne druhy zranení utrpelo pri požiaroch 56 osôb (o 18 menej ako minulý rok). Z uvedeného počtu bolo najviac (31) osôb vo veku od 15 do 60 rokov, 14 zranených osôb prekročilo vekovú hranicu 60 rokov.
A kde vzniklo najviac požiarov?
Najviac požiarov bolo na území Košického kraja (397), naopak najmenej požiarov bolo zaznamenaných v Trenčianskom kraji (183). „Najvyššie materiálne škody boli vyčíslené v Prešovskom kraji (2 079 145 eur). Najnižšie škody spôsobili požiare v Trnavskom kraji (321 495 eur).
V ktorý deň horelo najviac?
Najčastejšie horelo v sobotu (332 požiarov) a najmenej vo štvrtok (254 požiarov). „Z hľadiska času vzniku bolo najviac požiarov zaevidovaných v podvečerných hodinách, a to v časovom intervale od 18. do 19. hodiny (162 prípadov),“ píše sa ďalej v stanovisku.
Podľa priestoru, v ktorom požiare za obdobie január až marec 2021 vznikli, tvoria viac ako polovicu požiare v prírodnom prostredí (1 138 požiarov), v dôsledku čoho bol aj v marci 2021 počet požiarov tak vysoký (z celkového počtu 1 034 požiarov, vzniklo 744 v prírodnom prostredí). Oproti predchádzajúcemu roku nastal v 1. štvrťroku 2021 pokles v počte požiarov v prírodnom prostredí o takmer 27,4 %, pričom v porovnaní s minulým rokom, kedy najviac horeli trávnaté porasty a úhor, a to až v 492 prípadoch, tento rok bolo v tejto kategórii zaznamenaných 348 požiarov.
Z hľadiska hodnotených odvetví ekonomických činností najviac požiarov vzniklo v bytovom hospodárstve. V tomto odvetví evidujeme za 1. štvrťrok tohto roku 629 požiarov, ktoré spôsobili škody v hodnote 3 028 335 eur. Požiare v bytovom hospodárstve si vyžiadali 10 ľudských životov (76,9 % zo všetkých úmrtí pri požiaroch) a 42 osôb bolo zranených (t. j. 75 % z celkového počtu zranených). V porovnaní s minulým rokom došlo k nárastu počtu požiarov o 18 prípadov, čím sa zvýšili aj priame škody o 814 810 eur.
Podľa zboru je však pozitívne, že klesol počet usmrtených o štyri osoby a počet zranených o 20 osôb.
hasici

Ilustračné foto, zdroj: FB/Hasičský a záchranný zbor

„V rodinných domoch evidujeme za sledované obdobie 411 požiarov (o 17 viac ako vlani), pri ktorých vznikla škoda 2 226 520 eur, šesť osôb bolo usmrtených a 18 zranených. Najviac požiarov rodinných domov bolo zaznamenaných v Banskobystrickom kraji (92). V bytových domoch vzniklo 110 požiarov (o 12 menej ako minulý rok) so škodou 234 245 eur, 18 osôb utrpelo rôzne zranenia. Najvyšší výskyt požiarov bytových domov bol zaevidovaný v Košickom kraji (23). Väčšina požiarov v rodinných domoch vznikla v dôsledku vyhorenia sadzí (56,4 %), v bytových domoch boli požiare najčastejšie spôsobené nesprávnou, resp. nedbanlivostnou obsluhou tepelného spotrebiča pri varení (24,5 %),“ hovoria príslušníci zboru na sociálnej sieti.

Ďalšie odvetvia, ktoré v najväčšej miere ovplyvnili celkový počet požiarov za obdobie január – marec 2021, sú nakladanie s odpadom (325 požiarov so škodou 45 325 eur) a cestná doprava (164 požiarov so škodou 618 460 eur).
Osobné motorové vozidlá horeli v 123 prípadoch, čím boli spôsobené škody vo výške 433 840 eur. Najčastejšie tieto požiare vznikali v dôsledku prevádzkovo-technických porúch (70 prípadov). Úmyselne bolo založených 33 požiarov osobných motorových vozidiel.
Celkovú bilanciu požiarovosti z hľadiska príčin vzniku ovplyvnili najmä požiare, ktoré vznikli v dôsledku nedbalosti a neopatrnosti dospelých osôb, pričom bolo zaevidovaných 889 takýchto požiarov, z toho najviac (313) vzniklo v dôsledku vypaľovania trávy a suchých porastov,“ hovorí na záver zbor.
Zdroj: FB

TIEŽ BY SA VÁM MOHLO PÁČIŤ

REKLAMA