Sociálne siete

DOMOV

Viac ako 20-tisíc žiakov základných a stredných škôl si preverilo svoje vedomosti cez e-testy

Študenti sa testovali z čitateľskej a matematickej gramotnosti, zo slovenského jazyka a literatúry, matematiky, slovenského jazyka a slovenskej literatúry, maďarského jazyka a literatúry, anglického a ruského jazyka.

Zverejnené:

Upravené: 3. apríla 2021 o 13:23

233

pocitac
Ilustračné foto, zdroj: Unsplash/John Schnobrich

REKLAMA

Tlačová správa

BRATISLAVA – V čase prevažne dištančného vzdelávania od 10. februára do 23. marca 2021 mali žiaci základných a stredných škôl možnosť aj z domáceho prostredia absolvovať elektronické testy z čitateľskej a matematickej gramotnosti, zo slovenského jazyka a literatúry, matematiky, slovenského jazyka a slovenskej literatúry, maďarského jazyka a literatúry, anglického a ruského jazyka, ktoré pripravil Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM). Informovalo o tom ministerstvo školstva na svojej stránke.

„Počas elektronických testovaní ZIMA 2021 sa otestovalo vyše 20 500 žiakov základných a stredných škôl. V systéme e-Test žiaci vyplnili spolu viac ako 26 000 e-testov. Medzi najaktívnejšie patrili školy v Prešovskom kraji (vyplnili 4 873 e-testov), v Košickom kraji (vyplnili 4 440 e-testov) a v Žilinskom kraji (vyplnili 4 055 e-testov),“ píše sa ďalej v stanovisku ministerstva.

K dispozícii bolo v tomto období celkom 13 rôznych testov, ktoré mohli žiaci využiť na opakovanie a prehlbovanie učiva, ako aj na upevňovanie medzipredmetových vzťahov a gramotností. S najväčším záujmom podľa ministerstva riešili žiaci e-testy zo slovenského jazyka a literatúry pre ôsmakov a z matematiky určené pre žiakov siedmeho a piateho ročníka ZŠ. Stredoškoláci si najčastejšie vyberali testy z čitateľskej gramotnosti a z anglického jazyka na oboch úrovniach náročnosti (B1 aj B2).

Všetkým zapojeným školám NÚCEM zašle výsledky žiakov a sprístupní znenia úloh a správne odpovede k tým testom, ktoré riešili ich žiaci. Učitelia majú možnosť využiť výsledky testov ako spätnú väzbu, so svojimi žiakmi môžu vyhodnotiť a analyzovať správne aj nesprávne odpovede na jednotlivé úlohy, a tak znižovať rozdiely v úrovni osvojených vedomostí a zručností žiakov počas dištančného vzdelávania.

NÚCEM už pripravuje pre základné a stredné školy ďalšie elektronické testovania, ktoré by žiakom mohli pomôcť overiť si, čo sa ešte majú v druhom polroku doučiť alebo si lepšie zopakovať. Pre základné školy pripravujeme ponuku e-testov pre žiakov 9. ročníka a pre žiakov 5. ročníka dobrovoľnú elektronickú formu Testovania 5. Stredoškolákom aj maturantom ponúkneme  e-testy na preopakovanie a upevňovanie učiva s dôrazom na medzipredmetové súvislosti.

Zdroj: minedu.sk

TIEŽ BY SA VÁM MOHLO PÁČIŤ

REKLAMA