Sociálne siete

DOMOV

Záujem o vstup do Ozbrojených síl SR dosahuje desaťročný rekord

Zverejnené:

Upravené: 22. mája 2021 o 10:24

308

vojaci
Ilustračné foto, zdroj: MOSR

REKLAMA

Tlačová správa

BRATISLAVA – Do Ozbrojených síl SR sa hlási najviac záujemcov za uplynulých 10 rokov. Rezort obrany evidoval už za prvých päť mesiacov tohto roka 2 613 žiadostí na obsadenie funkcií v hodnosti vojak 2. stupňa, čo prekračuje všetky celoročné priemery od roku 2011. Informoval o tom rezort v tlačovej správe.

„Je zrejmé, že pod enormný záujem stať sa súčasťou skvelého tímu našich ozbrojených síl sa podpísalo aj intenzívne nasadenie profesionálnych vojakov do mnohých rôznorodých úloh pri ochrane bezpečnosti krajiny, ako aj zdravia našich obyvateľov. Najmä pandémia totiž priblížila profesionálov v uniforme verejnosti, keď boli dlhé mesiace dôležitou oporou krízového manažmentu krajiny,“ ocenil minister obrany SR Jaroslav Naď. Zároveň vyzdvihol, že rastúci trend nie je výsledkom nákladných kampaní na podporu regrutácie, ako tomu bolo v minulosti, ale naopak, reálnej skúsenosti občanov s povolaním profesionálneho vojaka a tiež na rozdiel od minulosti kvalitnou a otvorenou komunikáciou rezortu voči verejnosti.

Veľký záujem je evidovaný aj o štúdium na Akadémii ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika, kde doteraz evidujú už 854 žiadostí. Aj v reakcii na tento vývoj bol počet kadetov – študentov vojenskej vysokej školy navýšený na 195.

„Zvyšujúci trend záujmu pre nás znamená nielen skvelú spätnú väzbu v rámci starostlivosti o rozvoj ozbrojených síl, ale tiež naozaj široké možnosti výberu pri doplňovaní personálu. Tento proces je však podmienený dostupnými finančnými zdrojmi. Naším prvoradým cieľom v tejto oblasti preto zostáva naplniť existujúce a možné štruktúry dostupným a kvalifikovaným personálom,“ vysvetlil šéf rezortu obrany.

Podľa Personálneho úradu Ozbrojených síl SR aktuálne v hodnostnom zbore mužstva chýbajú najviac vodiči s vodičským oprávnením „C“ a „E“, v hodnostnom zbore dôstojníkov sú to najmä špecialisti na informačné a telekomunikačné technológie, špecialisti v elektrodbornostiach, ale aj lekári.

Pri návrhu občanov na prijatie do štátnej služby profesionálnych vojakov sa okrem výsledkov dosiahnutých vo výberovom konaní (psychodiagnostické vyšetrenia a preskúšanie z fyzickej zdatnosti) posudzuje zdravotná spôsobilosť a zohľadňuje sa aj vek občana, dosiahnuté vzdelanie, ďalšie získané oprávnenia a kurzy využiteľné pre ozbrojené sily, prax v civilnom zamestnaní, ale aj záľuby.

TIEŽ BY SA VÁM MOHLO PÁČIŤ

REKLAMA