Sociálne siete

DOMOV

Zomrel významný slovenský klasický filológ Daniel Škoviera

Dlhoročný profesor klasickej filológie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského zomrel v stredu 24. februára.

Zverejnené:

Upravené: 25. februára 2021 o 18:20

82

large sviecka ddbede
Ilustračná snímka, foto: Unsplash

SITA

BRATISLAVA – Vo veku 74 rokov zomrel významný slovenský klasický filológ Daniel Škoviera. Informovala o tom Barbora Tancerová z dekanátu Filozofickej fakulty Univerzity Komenského (FiF UK) v Bratislave. Dlhoročný profesor klasickej filológie na Fif UK zomrel v stredu 24. februára. Bol tiež dlhoročným predsedom Slovenskej jednoty klasických filológov a Slovenskej spoločnosti novogréckych štúdií.

Škoviera sa narodil 30. novembra 1946 v obci Mikulášová (okres Bardejov) v rodine gréckokatolíckeho farára. Francúzsky a latinský jazyk študoval na FiF UK, kde od roku 1970 pôsobil ako asistent na Katedre klasickej a semitskej filológie. Avšak v období medzi rokmi 1979 až 1989 sa z ideologických dôvodov nesmel venovať pedagogickej činnosti. Docentom sa stal v roku 1992 a profesorom o 12 rokov neskôr. Pedagogicky a vedecky pôsobil aj na Rímskokatolíckej bohosloveckej fakulte v Bratislave a v Alo­isiane a tiež na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. Škoviera sa v roku 1992 stal jedným zo zakladateľov obnovenej Trnavskej univerzity v Trnave a tamojšej Katedry klasických jazykov. Túto katedru spoluutváral ako pedagogický a vedecký pracovník 25 rokov.

Vo svojom štúdiu sa Škoviera venoval predovšetkým výskumu literárnych pamiatok latinského humanizmu v Európe a na Slovensku a neskoroantickej kresťanskej spisbe. Tiež prekladal a skúmal diela dovtedy málo známych osobností spätých s prostredím dnešného Slovenska, ako boli Leonard Stöckel, Ján Antoninus Košický, Valentín Ecchius či Ján Kazi. Ako priblížila Tancerová, Škoviera preložil mnohé kľúčové diela antickej gréckej a rímskej literatúry, napríklad od Cicerona, Plutarcha, sv. Augustína, sv. Bazila Veľkého či sv. Gregora z Nazianzu. Spolupracoval aj na ekumenickom preklade Biblie, ktorý vyšiel v roku 2008.

TIEŽ BY SA VÁM MOHLO PÁČIŤ

REKLAMA