Sociálne siete

Ekonomika

Chceli by ste darovať dve percentá z príjmu? Máte na to už len posledné dva dni

Termín je do zajtra.

Zverejnené:

Upravené: 29. apríla 2021 o 11:36

150

large christian dubovan Y Yshlw unsplash PENIAZE befcc
Ilustračné foto, zdroj: Unsplash/Christian Dubovan

REKLAMA

Tlačová správa

BRATISLAVA – Už iba do konca týždňa majú zamestnanci čas na darovanie 2 % alebo 3 % tretiemu sektoru zo zaplatených daní z príjmov. Finančná správa pripomína, že darovať percentá neziskovým organizáciám je možné len na predpísanom tlačive. Informovala o tom v tlačovej správe na svojej stránke.

Na darovanie 2 % alebo 3 % zostávajú posledné dni. Zamestnanci tak môžu urobiť na základe vykonaného ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2020, ktoré za nich vykonal zamestnávateľ. Potrebné je predložiť Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby na osobitnom tlačive. Tlačivo vyhlásenia za zdaňovacie obdobie roka 2020 je zverejnený na portáli finančnej správy. K vyplnenému tlačivu na účely vyhlásenia je potrebné doložiť aj potvrdenie od zamestnávateľa o zaplatení dane z príjmov zo zamestnania.

Daňovník – fyzická osoba môže poukázať podiel zaplatenej dane vo výške 2%, resp. 3 % len jednému prijímateľovi, pričom podiel zaplatenej dane je najmenej tri eurá. Ak v danom roku fyzická osoba vykonávala dobrovoľnícku činnosť v rozsahu aspoň 40 hodín, môže poukázať aj 3 % percentá z daní, o dobrovoľníckej činnosti však musí doložiť písomné potvrdenie od organizácie alebo organizácií, pre ktoré dobrovoľnícku činnosť vykonávala. Toto potvrdenie musí priložiť k daňovému priznaniu.

Finančná správa pripomína, že Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby je možné podať len na predpísanom tlačive. Zamestnanec je v tomto vyhlásení oprávnený vyhlásiť, že podiel zaplatenej dane sa má poukázať ním určenému prijímateľovi. Prílohou vyhlásenia je aj  potvrdenie o zaplatení dane, ktoré zamestnancovi na jeho žiadosť vystaví zamestnávateľ. Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane spolu s potvrdením od zamestnávateľa môže daňovník podať na ktoromkoľvek daňovom úrade, poslať ho poštou, prípadne využiť elektronickú komunikáciu s finančnou správou.

Finančná správa poukazuje podiel zaplatenej dane oprávneným prijímateľom od roku 2002. Správcovia dane poukazujú podiel zaplatenej dane prijímateľom, ktorí sú pre príslušný rok uvedení v zozname prijímateľov, ktorý vedie Notárska komora SR a daňovníci ho môžu nájsť na internetovej stránke www.notar.sk.

V  roku 2019 darovalo podiel zo zaplatenej dane 852.734 fyzických osôb a 52.252 právnických osôb, a to celkovo 15.590 prijímateľom. Celková suma poukázaných podielov zaplatenej dane sa pritom každý rok zvyšuje, v roku 2019 predstavovala viac ako 73 mil. eur.

TIEŽ BY SA VÁM MOHLO PÁČIŤ

REKLAMA