Sociálne siete

Ekonomika

Čo hovoria štatistiky? V marci mali hotely a penzióny len 34-tisíc hostí

V marci mali hotely a penzióny len 34-tisíc hostí, pred dvoma rokmi to bolo za rovnaký mesiac 434-tisíc návštevníkov.

Zverejnené:

Upravené: 24. mája 2021 o 18:59

239

hotel acffa
Ilustračné foto, zdroj: Unsplash

REKLAMA

Tlačová správa

BRATISLAVA – V marci navštívilo ubytovacie zariadenia cestovného ruchu na Slovensku 34-tisíc osôb, čo bola štvrtina počtu oproti marcu minulého roka, ktorý bol prvým mesiacom pandémie na Slovensku. V porovnaní s marcom 2019, teda so situáciou pred pandémiou, to bola len necelá desatina návštevníkov. Medzimesačne sa návštevnosť mierne zvýšila, pribudli aj cudzinci. Informoval o tom Štatistický úrad SR v tlačovej správe na svojej stránke.

Služby ubytovania v rámci cestovného ruchu využilo v marci tohto roka 34-tisíc osôb, návštevnosť v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom sa síce zvýšila o 15,8 %, naďalej však pretrvával vysoký medziročný prepad na úrovni 78 %. Hostia strávili v ubytovacích zariadeniach 148,5 tisíca nocí (medziročný pokles o 71 %).

K zmierneniu dynamiky prepadu počtu hostí aj prenocovaní z hodnôt na úrovni 90 % v minulých mesiacoch došlo predovšetkým preto, že medziročné porovnania sa od marca realizujú už s obdobím zasiahnutým pandémiou v marci 2020. Počet návštevníkov hotelov, penziónov a ďalších zariadení cestovného ruchu dosiahol v marci pred rokom 152-tisíc osôb a 516-tisíc prenocovaní, pred dvoma rokmi (v marci 2019) to bolo ešte 434-tisíc návštevníkov a 1,2 milióna prenocovaní.

Návštevnosť v SR tvorili v mesiaci marec najmä domáci turisti, ich počet sa medziročne znížil o 72,1 % na 28-tisíc osôb. Z celkového počtu ubytovaných návštevníkov predstavovali 82,5 % podiel. Najviac domácich turistov navštívilo v marci Bratislavský kraj (7,1 tisíca osôb) a Žilinský kraj (4,8 tisíca osôb).

Naďalej pretrváva výraznejší prepad zahraničných hostí

Súčasne ubytovacie zariadenia  navštívilo 6-tisíc zahraničných návštevníkov, čo bolo medziročne menej o 88,4 %. Marcová návštevnosť cudzincov v predchádzajúcom roku už bola poznamenaná pandémiou, preto v SR prenocovalo len 51-tisíc osôb, avšak rok pred pandémiou (marec 2019) ich počet prevyšoval 155 tis. osôb. Pozitívne je, že v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom počet cudzincov o 13,6 % vzrástol.

V prvom štvrťroku 2021 sa ubytovalo v zariadeniach cestovného ruchu takmer 90-tisíc návštevníkov, čo predstavovalo medziročný pokles o 91,7 %. Počet domácich návštevníkov bol nižší o 89,5 % a počet cudzincov o 95,7 %.

Ku koncu  prvého štvrťroka poskytovalo ubytovacie služby na Slovensku 4 605 ubytovacích zariadení. Ich počet sa medziročne zvýšil o 140 objektov na základe aktualizácie štatistického registra ubytovacích zariadení obcami. K dispozícii bolo 71,1 tisíca izieb so 186,3 tisíca lôžkami (z toho 167,9 tisíca stálych lôžok). Počet izieb sa znížil o 776 a počet lôžok o 1,6 tisíca. Čisté využitie stálych lôžok pokleslo v prvom štvrťroku na 6,8 %, využitie izieb na 9,2 %.

Štvrťročné tržby ubytovateľov klesli o 90 percent

Ubytovacie zariadenia dosiahli v prvom štvrťroku 2021 tržby v hodnote 9,6 milióna eur, čo bolo len 10 % z tržieb v rovnakom období predchádzajúceho roka. Tržby od zahraničných návštevníkov tvorili v SR v prvom štvrťroku len 19,6 % podiel na celkových tržbách ubytovateľov. V súhrne cudzinci priniesli tržby v objeme 1,9 milióna eur a oproti minulému roku klesli o 95,2 %. Tržby domácich návštevníkov predstavovali 7,7 milióna eur, čo tvorilo 80,4 % z celkových tržieb ubytovacích zariadení.

Spomedzi krajov dosiahli najvyššie tržby ubytovacie zariadenia v Žilinskom (2,4 milióna eur) a v Bratislavskom a Trnavskom kraji (zhodne 1,6 milióna eur). Najnižšie tržby mali ubytovacie zariadenia v Nitrianskom (385-tisíc eur) a v Košickom kraji (565-tisíc eur).

TIEŽ BY SA VÁM MOHLO PÁČIŤ

REKLAMA