Sociálne siete

Ekonomika

Do konca marca podalo daňové priznanie viac ako 682-tisíc daňovníkov

Finančná správa zaznamenali ďalšie zvýšenie elektronického podávania daňových priznaní.

GLOBAL NEWS

Zverejnené:

Upravené: 6. apríla 2021 o 9:35

19

Ilustračné foto, zdroj: Unsplash

Tlačová správa

BRATISLAVA – Viac ako 682 tisíc daňovníkov si splnilo svoju zákonnú povinnosť a podalo v termíne do 31. marca tohto roka (vrátane) daňové priznanie k dani z príjmu za minulý rok. Viac ako 277 tisíc daňovníkov využilo možnosť posunúť si lehotu na splnenie tejto povinnosti štandardným spôsobom, pričom využívali aj zjednodušenú formu, a to oznamovanie emailom. Informovala o tom Finančná správa na svojej stránke.

V stredu 31. marca vypršala lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov za minulý rok ako aj lehota na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel. Celkovo daňové priznanie v termíne podalo 682.225 daňovníkov, z toho 54 % tak urobilo elektronickým spôsobom, čo predstavuje 440.385 podaných daňových priznaní. „Zaznamenali sme tak ďalšie zvýšenie elektronického podávania daňových priznaní.“

Daňovníci mali možnosť do 31. marca tohto roka oznámiť aj predĺženie lehoty na podanie daňového priznania o tri mesiace, resp. o šesť mesiacov v prípade príjmov zo zahraničia. Štandardným spôsobom, teda poštou alebo osobným doručením na daňový úrad, tak urobilo 277.280 daňovníkov.

Daňovníci mohli podľa Finančnej správy oznamovať predĺženie lehoty na podanie daňového priznania aj emailom. Túto možnosť využilo do stanovenej lehoty približne viac ako 17 tisíc daňovníkov.

„Nápor sme tradične zaznamenali na call centre finančnej správy. V posledný týždeň naši konzultanti vybavili denne niekoľko stoviek telefonických a emailových dopytov klientov. Daňové subjekty sa najčastejšie pýtali práve na predĺženie lehoty na podanie daňového priznania a spôsob akým ju môžu oznámiť, na zdaňovanie príspevkov v rámci projektu Prvá pomoc, zaujímali sa tiež o to, kedy daňovníkom vzniká povinnosť priznať príjem z predaja, či prenájmu nehnuteľnosti, pýtali sa aj na spôsob zdaňovania príjmov dosiahnutých zo zahraničia, ale aj na nezdaniteľné časti základu dane,“ hovorí Finančná správa.

 

TIEŽ BY SA VÁM MOHLO PÁČIŤ

REKLAMA