Sociálne siete

Ekonomika

Pandémia zásadne ovplyvnila bežný život domácností. Čo hovorí analýza?

Zverejnené:

Upravené: 30. januára 2021 o 22:46

124

large annie spratt sporenie unsplash fdacaaa
ZDROJ: Ilustračné foto, Unsplash/Annie Spratt

REKLAMA

22. november 2020 10:25 SITA, redakcia

BRATISLAVA – Slovensko patrí medzi krajiny EÚ s najvyšším zastúpením základných výdavkov na spotrebe domácností. Pandémia COVID-19 tento rok podľa analýzy UniCredit Bank zásadne ovplyvnila bežný život domácností, zmenila ich vzorce správania a vplývala aj na ich spotrebné výdavky. Európske dáta za druhý štvrťrok, kedy vrcholila prvá vlna pandémie, jasne ukazujú, že pokles spotreby domácností bol priamo úmerný miere obmedzenia mobility obyvateľstva.

Aj minulé recesie podľa analytikov naznačili, že domácnosti v zlých časoch len mierne znižujú svoje výdavky na uspokojenie základných potrieb, akými sú napríklad výdavky na potraviny, či bývanie. Naopak, v zlých časoch domácnosti vo väčšej miere obmedzujú výdavky na tovary a služby, ktoré nie sú pre ich každodenný život kriticky nevyhnutné. Pandémia z veľkej časti vymazala výdavky napríklad na jarné lyžovačky, ale aj výdavky na stravovacie a ubytovacie služby, či kiná a divadlá. Zníženie mobility vyvolané pandémiou zároveň viedlo k citeľnému poklesu dopravy, a tým pádom aj výdavkov na dopravné služby.

Čo sa vráti ako prvé?

Ako prvé by sa mohli na úrovne spred krízy vrátiť základné výdavky, ktoré zvyčajne aj v zlých časoch vykazujú len nepatrný pokles. Oživenie spotreby v ostatných oblastiach bude podľa analýzy UniCredit Bank vyžadovať stabilnejšie zotavenie spotrebiteľskej dôvery. Pri odložiteľných výdavkoch, ako je napríklad nákup oblečenia, ale aj tovarov dlhodobej spotreby, ako nákup auta, či zariadenia domácnosti, by mohlo postačovať robustnejšie obnovenie dôvery v ekonomiku.

Otvorenou otázkou podľa analytikov ostáva, ako rýchlo sa podarí obnoviť dôveru domácností v neekonomickej oblasti. Teda dôveru v bezpečnosť vlastného zdravia. Ako rýchlo sa napríklad obnoví dôvera domácností v zahraničné dovolenkové zájazdy, či verejnú dopravu alebo rôzne kultúrne a rekreačné služby, ktoré v súčasnosti vykazujú relatívne vysoký stupeň rizika nákazy.

Časť populácie môže stále ostávať opatrná dlhšie obdobie, čo by mohlo podľa UniCredit Bank brzdiť i zotavenie výdavkov v tejto oblasti. Navyše, aktuálna pandémia pravdepodobne povedie podľa analytikov aj k niektorým dlhodobým štrukturálnym zmenám, ktoré budú mať zásadný vplyv aj na charakter niektorých výdavkov v období po pandémii. Jedným z príkladov takýchto zmien môže byť vyššie zastúpenie práce z domu i po odznení pandémie, ktoré by mohlo spomaliť návrat na predpandemické úrovne napríklad u výdavkov na dopravu, či stravovacie služby.

TIEŽ BY SA VÁM MOHLO PÁČIŤ

REKLAMA