Sociálne siete

Ekonomika

Pandémia zvýraznila základné problémy slovenskej ekonomiky

Zverejnené:

Upravené: 30. januára 2021 o 15:02

218

christian dubovan Y Yshlw unsplash eadcf
ZDROJ: Ilustračné foto(Unsplash/Christian Dubovan

REKLAMA

14. december 2020 09:36 SITA, redakcia

BRATISLAVA – Nástup celosvetovej pandémie zvýraznil podľa Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) základné problémy slovenskej ekonomiky. Predpokladaný prepad hospodárenia pritom podľa nej vyžaduje rýchlu a razantnú reakciu nielen prijatím opatrení na potlačenie šírenia koronavírusu, ale aj na zachovanie čo najväčšej výkonnosti ekonomiky. „Dnes je viditeľné, že kríza zatiaľ v menšej miere zasiahla priemyselnú výrobu, a to hlavne vďaka zatiaľ pretrvávajúcemu zahraničnému dopytu. Avšak objednávky pre nasledujúci rok u našich členov poukazujú na výrazné riziko zmeny tohto stavu v nepriaznivom smere,“ upozorňuje SOPK. Najviac podľa nej utrpeli odvetvia dopravy a cestovného ruchu a predovšetkým malé firmy.

Ako ďalej pripomína komora, slovenský podnikateľský sektor prežil od roku 1989 najmenej tri veľké krízy. Tie sa podľa nej podarilo zvládnuť aj preto, že vládnuca garnitúra spolupracovala s podnikateľským sektorom a viac alebo menej rešpektovala jeho potreby. „V súčasnosti, keď je podnikateľský sektor v rozhodujúcej miere v súkromnom vlastníctve a výsledky jeho činnosti sú dominujúcim zdrojom verejných financií, sa jeho názorom nedostáva vypočutia. Naopak, vláda vo svojej činnosti v niektorých oblastiach ešte vo väčšej miere presadzuje praktiky, ktoré boli predmetom kritiky u predošlej reprezentácie,“ konštatuje SOPK a opätovne vládu vyzýva na diskusiu s podnikateľským sektorom.

Slovenská obchodná a priemyselná komora je verejnoprávna inštitúcia, ktorá je zameraná na ochranu a podporu podnikania. Jej členovia sa podieľajú na tvorbe hrubého domáceho produktu Slovenska 84 percentami a na exporte Slovenska takmer 90 percentami.

TIEŽ BY SA VÁM MOHLO PÁČIŤ

REKLAMA