Sociálne siete

Ekonomika

Podnikatelia požadujú ďalšiu decentralizáciu

GLOBAL NEWS

Zverejnené:

Upravené: 30. januára 2021 o 12:37

7

ZDROJ: Ilustračné foto/Unsplash/Scott Graham

29. január 2021 11:40 SITA, redakcia

BRATISLAVA – Veľká väčšina podnikateľov požaduje ďalšiu decentralizáciu a súhlasí s tým, aby samosprávy na Slovensku dostali viac peňazí aj kompetencií od centrálnej vlády. Ako vyplýva z prieskumu Podnikateľskej aliancie Slovenska a inštitútu INEKO, v decentralizácii vidia šancu na lepšie využitie potenciálu miest, obcí a regiónov, ako aj na efektívnejšie používanie verejných zdrojov. Viac ako polovica opýtaných sa pritom vyjadrila, že na Slovensku máme príliš veľa obcí a bolo by vhodné koncentrovať významnejšie kompetencie do väčších zoskupení obcí.

Za hlavné problémy na miestnej úrovni označili podnikatelia v prieskume nedostatočnú mieru elektronizácie a digitalizácie napríklad pri rozhodovacích procesoch samospráv, ale i pri ich komunikácii s podnikateľmi a občanmi, ďalej nízku kvalitu regionálnych a miestnych ciest a zdĺhavé územné a stavebné konanie. Za hlavné príčiny tohto stavu považujú nezáujem centrálnej vlády o miestne problémy, nezáujem občanov o dianie na miestnej úrovni a s tým súvisiacu nedostatočnú kontrolu samospráv a nejasné rozdelenie kompetencií medzi VÚC a miestnou samosprávou.

Deväť z desiatich respondentov by podporilo návrh, aby samosprávy získali väčší podiel z daní, ktoré štát vyberie na ich území, s cieľom motivovať ich k rozvoju svojho územia a znížiť závislosť od centrálnej vlády. Prevažná väčšina je tiež za to, aby samosprávy určovali a vyberali väčšiu časť príjmov z vlastných daní a poplatkov. Takmer 80 % opýtaných by taktiež podporilo presun rozhodovania o použití významnej časti eurofondov na kraje alebo regionálne zoskupenia obcí tak, aby boli viac zapojené do prípravy podmienok výziev, kritérií a hodnotenia projektov.

Prieskum sa uskutočnil v decembri a januári. Jeho cieľom je navrhnúť opatrenia na efektívnejšie prerozdelenie verejných zdrojov a tiež kompetencií medzi centrálnou vládou a samosprávami. Zúčastnilo sa ho 101 podnikateľov z celého Slovenska.

TIEŽ BY SA VÁM MOHLO PÁČIŤ

REKLAMA