Sociálne siete

Ekonomika

Prehľadná a pohodlná komunikácia pri vybavovaní elektronického colného konania?

Zverejnené:

178

Vstupna obrazovka
Zdroj: Slovenská pošta

REKLAMA

Tlačová správa

BRATISLAVA – Klienti Slovenskej pošty, ktorí očakávajú zásielku zo zahraničia s potrebou jej preclenia, môžu od 1. mája 2021 využiť novú formu elektronickej komunikácie s colno-deklaračnými oddeleniami. Cez www.posta.sk v časti Sledovanie zásielok môžu Slovenskú poštu požiadať o využitie jej colno-deklaračných služieb pri preclievaní zásielok. V užívateľsky prehľadnom prostredí budú priamo „navedení“ na poskytnutie podkladov potrebných pre colné konanie. Pošta ponecháva aj možnosť „papierovej“ (emailovej) komunikácie, ktorá bola využívaná doteraz. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa Slovenskej pošty Iveta Dorčáková.

Pri príchode zásielky, pri ktorej je potrebné colné konanie, Slovenská pošta zašle klientovi na email (ak je emailová adresa uvedená) elektronické avízo o uložení zásielky do skladu dočasnej prekážky. Ak emailová adresa nie je uvedená, avízo je zaslané poštou.

Po doručení avíza má zákazník možnosť poštu elektronicky požiadať o využitie jej colno-deklaračných služieb v colnom konaní, odmietnuť služby poskytované poštou alebo odmietnuť zásielku prostredníctvom www.posta.sk v časti Sledovania zásielky. Rovnakou cestou môže klient  elektronicky predložiť dokumenty potrebné pre colné konanie. Na webovej stránky pošty v časti Sledovanie zásielok klient nájde informáciu o začatí a priebehu elektronického colného konania.

Komunikácia s colno-deklaračnými oddeleniami prostredníctvom webovej stránky Slovenskej pošty v časti Sledovanie zásielok prináša klientom Slovenskej pošty väčšie pohodlie, prehľad a v konečnom dôsledku skráti čas samotného colného konania.

 

TIEŽ BY SA VÁM MOHLO PÁČIŤ

REKLAMA