Sociálne siete

Ekonomika

Rezorty školstva a práce podporia základné umelecké školy 20 miliónmi eur

Cieľom projektu je úhrada príspevku časti mzdy zamestnanca vo výške 80 percent hrubej mesačnej mzdy, jeho maximálna výška predstavuje 1 100 eur na jedného zamestnanca na mesiac.

Zverejnené:

Upravené: 16. februára 2021 o 12:28

54

umelecka skola
Ilustračné foto, Unsplash/Daria Nepriakhina

SITA

BRATISLAVA – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR spoločne vyčlenia 20 miliónov eur na podporu základných umeleckých škôl (ZUŠ). V tlačovej správe o tom informoval odbor komunikácie rezortu školstva s tým, že v dôsledku koronakrízy sa v mimoriadne zložitej situácii ocitli aj mestá a obce. Práve tie sú najväčšími zriaďovateľmi ZUŠ, ktoré taktiež zápasia s nedostatkom finančných prostriedkov. Príspevok pochádza zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje na roky 2014 – 2020.

Po podpore udržania zamestnanosti v materských školách tak bude podporená aj udržateľnosť zamestnanosti pedagogických a nepedagogických zamestnancov v ZUŠ. „Minulý rok sme na udržanie miest v materských školách vyčlenili finančný balík 60 miliónov eur. Už vtedy sme hľadali cesty, ako pomôcť aj základným umeleckým školám. Na udržanie miest sme v spolupráci s rezortom práce dokázali nájsť 20 miliónov eur,“ povedal minister školstva Branislav Gröhling (SaS). Považuje za dôležité, aby sa okrem klasického vzdelávania žiakov podporoval aj rozvoj záujmov, nadania a talentu mladých ľudí.

Finančná pomoc bude realizovaná formou národného projektu Podpora udržania zamestnanosti v ZUŠ, v gescii ho má rezort práce. Cieľom projektu je úhrada príspevku časti mzdy zamestnanca vo výške 80 percent hrubej mesačnej mzdy. Jeho maximálna výška predstavuje 1 100 eur na jedného zamestnanca na mesiac. Kompenzácia je za obdobie trvania mimoriadnej situácie od 13. marca do 30. júna 2020, teda odo dňa zákazu prevádzky zariadení, vrátane zariadení pre deti.

Podporených bude môcť byť 6 192 zamestnancov a 716 ZUŠ, vrátane elokovaných pracovísk. O finančnú pomoc budú môcť žiadať ZUŠ s právnou subjektivitou a zriaďovatelia, ak ZUŠ nemá právnu subjektivitu, od 1. marca 2021 do 30. júna 2021 výhradne cez slovensko.sk. Finančný príspevok bude poskytovať miestny príslušný úrad práce, v ktorého územnom obvode zriaďovateľ a zamestnávateľ udrží pracovné miesta alebo iný úrad práce určený Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny.

TIEŽ BY SA VÁM MOHLO PÁČIŤ

REKLAMA