Sociálne siete

Ekonomika

Riešenie mimoriadnej situácie v súvislosti s COVID-19 od marca do augusta vyšlo na 7,8 milióna eur

Zverejnené:

Upravené: 30. januára 2021 o 23:09

128

IMG  edeaae
ZDROJ: SITA/Branislav Bibel

REKLAMA

19. november 2020 10:29 SITA, redakcia

BRATISLAVA – Náklady na riešenie mimoriadnej situácie v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 v období od 12. marca do 31. augusta tohto roku predstavujú 7 858 210 eur. Konštatuje to Návrh na úhradu výdavkov súvisiacich so záchrannými prácami počas mimoriadnej situácie v územnej pôsobnosti okresného úradu Brezno a počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19, spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území SR, ktorý dnes odobrila vláda. Ako sa ďalej uvádza v dokumente z dielne rezortu vnútra, konkrétne ide o náklady, ktoré v súvislosti s koronavírusom vznikli 13 mestským častiam Bratislavy, 20 mestským častiam Košíc, 130 mestám a 1 244 obciam.

„Mestá a obce mohli požiadať okresné úrady o refundáciu nákladov do 4. septembra 2020. V prípade, že to do tohto termínu nestihli, budú zaradení do ďalšej priebežnej úhrady výdavkov na záchranné práce počas trvania vyhlásenej mimoriadnej situácie,” uvádza Ministerstvo vnútra SR (MV SR). Medzi náklady, ktorých náhradu si samosprávy v rámci boja s pandémiou uplatnili, patria napríklad zabezpečenie dezinfekcie a ochranných prostriedkov, preprava repatrianatov alebo náklady na ubytovanie.

Dokument tiež zahŕňa mimoriadnu situáciu spojenú s hrozbou pretečenia kontaminovanej zrážkovej vody na skládke gudrónov v obci Predajná v okrese Brezno. Mimoriadna situácia v obci v tejto súvislosti trvala od 23. marca do 21. apríla tohto roku. Náklady na jej riešenie vyčíslili na 19 092 eur.

MV SR v tejto súvislosti navrhol uvoľniť z kapitoly Všeobecná pokladničná správa finančné prostriedky na úhradu výdavkov súvisiacich so záchrannými prácami počas mimoriadnej situácie v celkovej sume 7 877 302,50 eur do svojej rozpočtovej kapitoly. Následne má zabezpečiť ich transfer dotknutým subjektom.

TIEŽ BY SA VÁM MOHLO PÁČIŤ

REKLAMA