Sociálne siete

Ekonomika

Sankcionovanie za jazdu bez elektronickej diaľničnej známky bude efektívnejšie

Návrh novely zákona o diaľničnej známke z dielne ministerstva dopravy definitívne schválili poslanci parlamentu v rámci skráteného legislatívneho procesu.

Zverejnené:

Upravené: 24. februára 2021 o 19:32

96

large dialnica fadfa
Ilustračné foto, zdroj: SITA/Ľudovít Vaniher

SITA

BRATISLAVA – Sankcionovanie prevádzkovateľov vozidiel, ktorí neuhradili elektronickú diaľničnú známku, bude efektívnejšie. Umožní to novela zákona o diaľničnej známke z dielne ministerstva dopravy, ktorú dnes definitívne schválili poslanci parlamentu v rámci skráteného legislatívneho procesu. Pokutu za neuhradenie diaľničnej známky bude možné uložiť do dvoch rokov, odkedy sa príslušný okresný úrad dozvedel o porušení tejto povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa porušenia povinnosti. Novela zákona o diaľničnej známke nadobudne účinnosť dňom vyhlásenia.

Zákon o zlepšovaní podnikateľského prostredia zameraný na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 s účinnosťou od 21. júla 2020 podľa rezortu dopravy výrazne zredukoval možnosť efektívneho postihovania prevádzkovateľov vozidiel za nesplnenie povinnosti úhrady diaľničnej známky. Doteraz bolo možné pokutu uložiť do 60 dní odo dňa porušenia povinnosti, teda do 60 dní právoplatne rozhodnúť o pokute, čo bolo podľa rezortu pri dodržaní príslušných procesných ustanovení zákona o správnom konaní (správny poriadok) v praxi takmer nevykonateľné.

TIEŽ BY SA VÁM MOHLO PÁČIŤ

REKLAMA