Sociálne siete

Ekonomika

Slovenská pošta vydáva poštovú známku „1900. výročie narodenia Marca Aurélia“

Slovenská pošta dnes, 26. apríla 2021, vydáva poštovú známku „1900. výročie narodenia Marca Aurélia“, s nominálnou hodnotou 1,55 € .

Zverejnené:

Upravené: 4. júna 2021 o 7:51

147

FDC M
Zdroj: Slovenská pošta

REKLAMA

Tlačová správa

BRATISLAVA – Poštová známka rozmerov 44,4 × 54,4 mm, vrátane perforácie, vychádza vo forme upraveného tlačového so 4 známkami. Známku vytlačila technikou oceľotlače z plochej platne v kombinácii s ofsetom spoločnosť Tiskárna Hradištko, s.r.o. Motívom poštovej známky je bronzová antická jazdecká socha Marca Aurélia nachádzajúca sa v Kapitolskom múzeu v Ríme. Informovala o tom hovorkyňa Slovenskej pošty Iveta Dorčáková.

Súčasne s poštovou známkou je vydaná obálka prvého dňa s pečiatkou FDC s dátumom 26. 4. 2021 a domicilom mesta Bratislava. Na FDC a na FDC pečiatke sú zobrazené busty Marca Aurelia. FDC vytlačila technikou oceľorytiny spoločnosť Tiskárna Hradištko, s.r.o. Autorom výtvarného návrhu poštovej známky, FDC a FDC pečiatky je akad. mal Karol Felix. Autorom rytiny poštovej známky a rytiny FDC je František Horniak.

znamka M

Zdroj: Slovenská pošta

Marcus Aurélius (121 – 180) bol adoptívnym synom cisára Antonina Pia (86 – 161) a panoval v Rímskej ríši v rokoch 161 až 180. Bol významným predstaviteľom stoicismu, vďaka čomu býva nazývaný „filozofom na tróne“. Napriek tomu je celé jeho obdobie vlády poznamenané tzv. markomanskými vojnami, ktoré sa odohrávali aj na súčasnom území Slovenska proti tu usadeným Kvádom. Práve z druhej protigermánskej kampane z rokov 170 až 180 pochádza po grécky napísané dielo Meditácie, resp. Hovory k sebe samému (gr. Τὰ εἰς ἑαυτόν), pričom na konci prvej knihy Marcus Aurélius uvádza, že ju napísal „v krajine Kvádov pri Hrone“ (gr. Τὰ ἐν Κουάδοις πρὸς τῷ Γρανούᾳ α΄). S osobnosťou Marca Aurélia sa spája aj ďalšia významná pamiatka z územia Slovenska, a to rímsky nápis zachovaný na trenčianskej hradnej skale, ktorý dokazuje prezimovanie vysunutých jednotiek II. pomocnej légie pri osade Laugaricio v roku 179. Ide o najvýznamnejšiu rímsku epigrafickú pamiatku objavenú v oblasti severne od Dunaja, ktorú dal vyhotoviť legát Marcus Valerius Maximianus na počesť víťazstva Marca Aurélia a jeho syna Commoda nad Germánmi.
Motívom poštovej známky je bronzová antická jazdecká socha zachytávajúca tohto rímskeho cisára s natiahnutou rukou v pozdravnom geste adlocutio. Socha je deponovaná v Palazzo dei Conservatori v Kapitolskom múzeu v Ríme a jej replika z roku 1981 je verejnosti dostupná na Kapitolskom námestí. Na FDC je zobrazená málo známa mramorová busta, ktorá sa nachádza v zbierkach španielskeho národného múzea Prado v Madride a na pečiatke FDC je použitý motív mramorovej busty Marca Aurélia zo zbierky sochárstva Múzea Liebieghaus vo Frankfurte nad Mohanom. Celú emisiu dotvára na nálepnom liste zobrazený mramorový stĺp Marca Aurélia z rokov 172 – 175, ktorý sa nachádza na Piazza Colonna v Ríme. Stošestnásť reliéfnych scén na stĺpe dokumentuje vojenské výpravy Marca Aurélia, pričom zachytáva aj výjav z jeho prvej protigermánskej kampane z rokov 172 – 173, tzv. zázračný dážď. Podľa rímskeho historika Cassia Diona privolal vo vojsku prítomný egyptský mág Arnufis vládcu ovzdušia Herma, ktorý na zem stiahol dážď a na nepriateľov krupobitie s množstvom bleskov, ktorý obkľúčených a horúčavou vyprahnutých rímskych vojakov zachránil pred istou záhubou.

Mgr. Martin Vančo, PhD.

Pamatny list M

Zdroj: Slovenská pošta

TIEŽ BY SA VÁM MOHLO PÁČIŤ

REKLAMA