Sociálne siete

Ekonomika

Slovenská záručná a rozvojová banka vyplatila cestovným kanceláriám prvé milióny

Za prvé tri týždne od zverejnenia výzvy na podávanie žiadostí o návratnú finančnú pomoc
pre cestovné kancelárie prijala Slovenská záručná a rozvojová banka (SZRB) už 23 žiadostí
v celkovej výške takmer 23 milión eur.

Zverejnené:

Upravené: 11. októbra 2021 o 17:49

386

large markus spiske peniaze unsplash bd
Ilustračné foto, zdroj: Unsplash/Markus Spiske

REKLAMA

Tlačová správa

BRATISLAVA – Slovenská záručná a rozvojová banka zaslala prvé peniaze na účty cestovných kancelárií v piatok 1. októbra 2021. Vyplatená suma pomoci presahuje k 8. októbru 20 miliónov euro. „Banka priebežne prijíma a plynule spracováva všetky žiadosti cestovných kancelárií o návratnú finančnú pomoc, poskytovanú Ministerstvom financií Slovenskej republiky. V najbližších dňoch budú v súčinnosti s ministerstvom financií vyplatené finančné prostriedky ďalším cestovným kanceláriám, ktoré o to požiadali a splnili podmienky schémy pomoci. Radi by sme poukázali na to, že SZRB je pripravená urýchlene spracovať všetky nové žiadosti, pričom tieto musia byť podané najneskôr do konca októbra 2021,“ hovorí Peter Dávid, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva SZRB.

Elektronický formulár žiadosti, ako aj všetky bližšie informácie sú zverejnené na stránke Slovenskej záručnej a rozvojovej banky https://ck.szrb.sk/.

K dispozícii pre žiadateľov je aj informačná linka 02/ 57 292 292, ako aj emailová adresa: ck@szrb.sk.

Schéma pomoci cestovným kanceláriám reaguje na nepriaznivú situáciu, ktorú spôsobila pandémia a následné rušenie dovolenkových zájazdov. Toto opatrenie pomôže nie len cestovným kanceláriám prekonať náročné obdobie, ale pomôže najmä desiatkam tisíc ľudí, ktorí tak dostanú späť svoje peniaze za stornované dovolenky. Na tento účel ministerstvo financií vyčlenilo 65 miliónov eur.

Návratná pomoc pre cestovné kancelárie je splatná do 4 rokov a jej výška nesmie presiahnuť 25 % celkového obratu za rok 2019. Cestovné kancelárie majú zároveň aj zvýhodnenú úrokovú sadzbu počas celého obdobia – malé a stredné podniky vo výške 0,49 % a veľké podniky 1,01 %. Nárok na poskytnutie pomoci majú tie cestovné kancelárie, ktoré vydali oznámenia o náhradnom zájazde, ak cestujúci neprijal navrhnutú zmenu zmluvy o zájazde alebo tie kancelárie, ktoré vrátili zálohy za zrušené zájazdy takzvanej chránenej skupine klientov. O pomoc pre cestovné kancelárie je možné žiadať do 31. októbra 2021.

TIEŽ BY SA VÁM MOHLO PÁČIŤ

REKLAMA