Sociálne siete

Ekonomika

Za predražovaním a predlžovaním dostavby Mochoviec vidí NKÚ aj štát

Zverejnené:

Upravené: 30. januára 2021 o 15:15

243

dsc  bcad
ZDROJ: Mochovce/SITA

REKLAMA

11. december 2020 15:40 SITA, redakcia

BRATISLAVA – Za predražovaním a predlžovaním dostavby Atómovej elektrárne Mochovce vidí Najvyšší kontrolný úrad SR (NKÚ) aj štát. Ministerstvo hospodárstva SR, ako 34-percentný akcionár Slovenských elektrární, ktoré dostavujú dva jadrové bloky v Mochovciach, podľa NKÚ nedostatočne využívalo kontrolné mechanizmy. Podľa podpredsedu úradu Ľubomíra Andrassyho, rezort hospodárstva nedostatočne uplatňoval záujmy štátu v riadení i kontrole fungovania strategickej spoločnosti.

„Ak by Slovenské elektrárne a ich akcionár ministerstvo hospodárstva adekvátne reagovali na naše odporúčania z roku 2015, viaceré dnešné závažné zistenia by nevznikli,“ konštatuje Andrassy. Ako príklad uvádza, že ministerstvo hospodárstva si dodnes neuplatnilo nomináciu na post riaditeľa interného auditu elektrární. „Svojou nečinnosťou tak znížili vplyv štátu pri výkone akcionárskych práv,“ dodal Andrassy.

Podľa NKÚ sa nenašli ani žiadne stanoviská, respektíve odporúčania zástupcov štátu, ktoré by preukazovali výhrady k zlyhaniam dostavby mochovských blokov. „Považujeme za nevyhnutné, aby zástupca štátu pôsobiaci v orgánoch strategického podniku pravidelne analyzoval a upozorňoval minimálne vedenie rezortu a vládu na riziká, ktoré môžu mať dopad na realizáciu projektu či môžu viesť k významným finančným stratám,“ upozornil Andrassy.

Kontrolóri z NKÚ hodnotia negatívne tiež časté personálne výmeny, ktoré nezohľadňovali požiadavky na odbornú kvalifikáciu z oblasti jadrovej energetiky. Najväčší vplyv na navyšovanie rozpočtov mali podľa nich plnenia cez nové dodatky k zmluvám dodávateľov a vysoká závislosť Slovenských elektrární práve na týchto zhotoviteľoch. Závažné zistenia z kontroly úrad odstúpil aj orgánom činným v trestnom konaní.

„Za rizikovú oblasť ďalej možno označiť vysokú mieru vád a nedorobkov, ktoré v mnohých prípadoch odstraňovali dodávatelia na náklady elektrárni,“ dodal Andrassy. Podľa NKÚ, akciová spoločnosť mala mať dohodnuté jasné pravidlá, ako budú dodávatelia na svoje vlastné náklady odstraňovať vady, nedorobky a škody.

Od januára 2009 do leta 2019 podpísali elektrárne v súvislosti s dostavbou blokov zmluvy za takmer 4,6 miliardy eur. V tejto súvislosti kontrolný úrad upozorňuje na uzatváranie zmlúv prostredníctvom priameho zadania. Tie môžu totiž viesť ku konfliktu záujmov, narušovaniu pravidiel hospodárskej súťaže, či koluzívnemu správaniu (sťažovaniu trestného konania pôsobením na svedkov alebo spolupáchateľov).

„Považujeme za nevyhnutné, aby zástupcovia štátu v súčinnosti s väčšinovým vlastníkom elektrárni prijali opatrenia na zabránenie ďalšieho navyšovania rozpočtu na dostavbu atómovej elektrárne. Vysokú cenu ako dôsledok zlých rozhodnutí manažmentu a nedostatočnej kontroly totiž budú musieť v konečnom dôsledku zaplatiť občania v cene dodanej elektriny,“ uzavrel podpredseda NKÚ.

Závery kontroly NKÚ v súčasnosti už nie sú podľa rezortu hospodárstva aktuálne. „Potvrdzujú však oprávnenú kritiku procesu dostavby 3. a 4. bloku mochovskej elektrárne za vlád Roberta Fica. Výsledky odzrkadľujú stav dostavby, ktorý bol v čase kontroly, za predchádzajúceho vedenia ministerstva,“ reagoval štátny tajomník ministerstva hospodárstva Karol Galek. Súčasné vedenie ministerstva sa hneď po nástupe do funkcie začalo aktívne zaoberať situáciou okolo dostavby Mochoviec a pravidelne sa informuje o aktuálnom vývoji, vrátane účasti na všetkých dôležitých rokovaniach.

Neaktuálnosť správy NKÚ podľa Galeka dokazuje aj tvrdenie o neobsadenej pozícii audítora zodpovedného za dostavbu elektrárne. „Pozícia manažéra dohľadu nad projektovým riadením dostavby Mochoviec je zo strany ministerstva riadne obsadená. Od júna tohto roku ju zastáva Peter Žiak, technik s bohatými skúsenosťami v oblasti jadrovej energetiky,“ konštatoval Galek s tým, že žiadna iná pozícia v rámci dohľadu nad dostavbou Mochoviec pre štát nie je k dispozícii.

„Rovnako rezort presadil požiadavku na expertné posúdenie fungovania súčasného manažmentu zodpovedného za dostavbu Mochoviec a v prípade pochybností ich okamžitú výmenu. Rezort hospodárstva sa stal tiež účastníkom konania, ktoré vedie Národná kriminálna agentúra, prihlásili sme sa ako poškodený. Je teraz na orgánoch činných v trestnom konaní, aby vyvodili zodpovednosť za zlyhania, zlyhania politikov nevynímajúc,“ konštatoval Galek.

Závery kontroly NKÚ v súčasnosti už nie sú podľa rezortu hospodárstva aktuálne. „Potvrdzujú však oprávnenú kritiku procesu dostavby 3. a 4. bloku mochovskej elektrárne za vlád Roberta Fica. Výsledky odzrkadľujú stav dostavby, ktorý bol v čase kontroly, za predchádzajúceho vedenia ministerstva,“ reagoval štátny tajomník ministerstva hospodárstva Karol Galek. Súčasné vedenie ministerstva sa hneď po nástupe do funkcie začalo aktívne zaoberať situáciou okolo dostavby Mochoviec a pravidelne sa informuje o aktuálnom vývoji, vrátane účasti na všetkých dôležitých rokovaniach.

Neaktuálnosť správy NKÚ podľa Galeka dokazuje aj tvrdenie o neobsadenej pozícii audítora zodpovedného za dostavbu elektrárne. „Pozícia manažéra dohľadu nad projektovým riadením dostavby Mochoviec je zo strany ministerstva riadne obsadená. Od júna tohto roku ju zastáva Peter Žiak, technik s bohatými skúsenosťami v oblasti jadrovej energetiky,“ konštatoval Galek s tým, že žiadna iná pozícia v rámci dohľadu nad dostavbou Mochoviec pre štát nie je k dispozícii.

„Rovnako rezort presadil požiadavku na expertné posúdenie fungovania súčasného manažmentu zodpovedného za dostavbu Mochoviec a v prípade pochybností ich okamžitú výmenu. Rezort hospodárstva sa stal tiež účastníkom konania, ktoré vedie Národná kriminálna agentúra, prihlásili sme sa ako poškodený. Je teraz na orgánoch činných v trestnom konaní, aby vyvodili zodpovednosť za zlyhania, zlyhania politikov nevynímajúc,“ konštatoval Galek.

Správa NKÚ podľa bývalého ministra hospodárstva Petra Žigu obsahuje viacero nepravdivých informácií a nepresností. „Predovšetkým však úplne ignoruje fakt, že privatizačná zmluva z obdobia druhej vlády Mikuláša Dzurindu postavila štát ako menšinového akcionára doslova do roly štatistu. Všetky zásadné rozhodnutia vrátane operatívy pri dostavbe, sú plne v zodpovednosti súkromného väčšinového akcionára,“ uviedol pre agentúru SITA Žiga.

Tvrdenie podpredseda NKÚ, že štát neobsadil dôležitú personálnu pozíciu, je podľa neho nepravdivé. „Štát pravidelne vznášal aj námietky a veľmi tvrdo na viacerých úrovniach kritizoval postup výstavby a informoval pravidelne aj vládu. Ide o overiteľné informácie, vrátane zápisníc valných zhromaždení,“ konštatoval Žiga.

Pôvodné termíny dostavby mochovských jadrových blokov boli roky 2012, resp. 2013. Termíny sa však pre opodstatnené aj neopodstatnené dôvody viackrát posúvali. Dostavba si mala vyžiadať podľa posledných informácií 6,2 miliardy eur. Suma sa taktiež niekoľkokrát navyšovala, na začiatku dostavby mali elektrárne v pláne minúť necelé tri miliardy eur. Slovenské elektrárne začali s dostavbou Mochoviec oficiálnym otvorením 3. novembra 2008.

TIEŽ BY SA VÁM MOHLO PÁČIŤ

REKLAMA