Sociálne siete

Ekonomika

Zákon o poplatkoch za uloženie odpadov sa má zmeniť

Zverejnené:

Upravené: 30. januára 2021 o 22:08

139

large odpad abba
ZDROJ: Ilustračné foto, Unsplash/Jasmin Sessler

REKLAMA

26. november 2020 11:45 SITA, redakcia

BRATISLAVA – Príspevok z príjmov z poplatkov za uloženie odpadov na skládky odpadov a na odkaliská by malo byť umožnené získať aj takým obciam, ktoré zavedú a zabezpečujú vykonávanie triedeného zberu pre biologicky rozložiteľné kuchynské odpady z domácností. Vyplýva to z navrhovanej vládnej novely zákona o poplatkoch za uloženie odpadov z dielne ministerstva životného prostredia, ktorú dnes parlament posunul do druhého čítania. Príspevok obce bude poskytnutý do 30. septembra príslušného kalendárneho roka. Obec však musí zaslať žiadosť a doručiť ju do 30. júna príslušného kalendárneho roka.

Potreba finančnej podpory obcí, ktoré majú zavedené a zabezpečené vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov z domácností, vyplýva z finančnej náročnosti triedeného zberu tohto druhu odpadu, keďže ide o odpad podliehajúci rýchlemu biologickému rozkladu a vyžadujúcemu si častejší zber a prepravu. Zároveň je Slovenská republika ako členský štát povinná plniť svoje záväzky týkajúce sa problematiky biologicky rozložiteľného odpadu.

TIEŽ BY SA VÁM MOHLO PÁČIŤ

REKLAMA