Sociálne siete

Kultúra

Nedeľa s hudobnými zážitkami: Dva koncerty Slovenskej filharmónie

V nedeľu 6. júna 2021 sa uskutočnia dva koncerty Slovenskej filharmónie.

Zverejnené:

Upravené: 4. júna 2021 o 8:43

126

Nedeľa s hudobnými zážitkami: Dva koncerty Slovenskej filharmónie
Zdroj: Slovenská filharmónia

REKLAMA

Tlačová správa

BRATISLAVA – Organový recitál a koncert cyklu Hudba v chrámoch sú dva koncerty, na ktoré sa môžete tešiť už túto nedeľu. GlobalNews o tom informovala Martina Tolstova zo Slovenskej filharmónie.

Organový recitál

Organový recitál poprednej slovenskej organistky Bernadetty Šuňavskej pôsobiacej a žijúcej v zahraničí sa začína o 16.00 h a platí aj pre držiteľov abonentiek Organového cyklu/O. Program organového recitálu predvedie na kráľovskom nástroji v Koncertnej sieni Slovenskej filharmónie, ktorý patrí k najväčším píšťalovým organom na Slovensku.

Bernadetta Šuňavská zaradila do svojho programu  diela viacerých skladateľov.

Taliansky skladateľ pôvodom z Benátok Mauro Lanza pokladá svoje dielo Predella za prelomové. Práve z tejto skladby sa vykryštalizoval Lanzov štýl, ktorý autor nazýva „mechanický“. Dôležitú úlohu v ňom zohráva počítačom podporovaná kompozícia. Predella zaznie na úvod nedeľného popoludnia. Novátor austrálskeho pôvodu Percy Grainger sa zaslúžil o zaradenie džezu do študijných plánov Univerzity v New Yorku a podieľal sa na vývoji Free Music Machine, jedného z predchodcov dnešných syntetizátorov.

Program bude pokračovať jeho kompozíciou  The Immovable Do. Jedným z výsledkov inšpirácie Dmitrija Šostakoviča nemeckým barokovým majstrom J. S. Bachom je monumentálny klavírny cyklus 24 prelúdií a fúg, op. 87.  Šostakovič svoje dielo nepísal priamo pre organ, interpretácia na tomto nástroji môže byť neobvyklým,  obohacujúcim rozšírením jeho zvukovej dimenzie. Prelúdium, fúga a variácie h mol, op. 18 je jedným z obľúbených diel hlavného predstaviteľa francúzskej romantickej organovej školy – Césara Francka.  Franz Schmidt sa  narodil v dnešnej Bratislave a strávil v nej prvých štrnásť rokov svojho života. Jeho organové dielo ostáva doposiaľ na Slovensku pomerne málo známe. Jeho najznámejším organovým opusom je Tokáta C dur, ktorá uzavrie nedeľný program organového koncertu v bratislavskej Redute.

Kto je BERNADETTA ŠUŇAVSKÁ?

Bernadetta Sunavska A

Bernadetta Šuňavská, zdroj: Slovenská filharmónia

Už počas svojich štúdií v Bratislave, vo Freiburgu a v Stuttgarte sa zaradila medzi špičkových predstaviteľov interpretačného umenia. Je držiteľkou mnohých diplomov a vyznamenaní z medzinárodných organových súťaží po celej Európe. Publikum oslňuje svojou profesionalitou, originalitou, virtuozitou, citlivosťou a skvelou schopnosťou farebného stvárnenia organových diel. Vynikajúce recenzie v odbornej tlači pravidelne získava aj za interpretácie transkripcií orchestrálnych diel a premiérovanie súčasnej hudby, nedávno napríklad na pódiu Filharmónie v nemeckom Essene s monumentálnym dielom od Niccola Castiglioniho – Sinfonie Guerriere et Amorose.

Okrem hry na organe a klavíri študovala aj hru na historických nástrojoch a na čembale, čo jej umožňuje interpretovať diela štýlových období od čias stredoveku až podnes. Realizovala nahrávky koncertov a CD pre Naxos, Organum Classics, Südwestrundfunk. Pravidelne spolupracuje so Slovenským rozhlasom a televíziou, Českým rozhlasom a je vítaným hosťom na koncertných pódiách významných medzinárodných festivalov.

V Kostole Najsvätejšieho Spasiteľa (Jezuiti) v Bratislave sa o 15.00 h uskutoční koncert cyklu Hudba v chrámoch.

Členovia Slovenského komorného orchestra (um. vedúci Ewald Danel) a Slovenského filharmonického zboru (zbormajster Jozef Chabroň) spoločne uvedú v premiére skladbu Ľuboša Bernátha Ambona, inšpirovanú motívmi rokokovej kazateľnice Ľudovíta Godeho nachádzajúcej sa v Jezuitskom kostole.  Ide o ďalšie dielo so sakrálnou tematikou autorskej dvojice libretistu Tomáša Surého a hudobného skladateľa Ľuboša Bernátha. Jednou z ústredných a kostrových tém, o ktoré sa opiera nielen výjav na kazateľnici, ale aj Surého dramaticky poňaté a vystavané libreto kantáty, tvorí známa pasáž z Evanjelia podľa Matúša – Blahoslavenstvá, známe aj pod názvom Ježišova reč na vrchu. Text Blahoslavenstiev je zaujímavým spôsobom popretkávaný a preklenutý modernými poetickými a dramatickými vsuvkami, ktorých úlohou je priniesť akýsi antitetický, kontrastný, častokrát až rozporuplný pohľad súčasného človeka a autora na pilierne témy každodenného života.

Na koncerte tiež zaznie Omša C dur Korunovačná, KV 317 Wolfganga Amadea Mozarta, ktorá patrí k najobľúbenejším dielam skladateľa. Sólistami budú členovia Slovenského filharmonického zboru – sopranistka Marianna Gelenekyová, altistka Helena Škripecká Oborníková , tenorista Matúš Šimko a basista Martin Mikuš. Korunovačnú omšu skomponoval Mozart v roku 1779, po návrate z turné v Paríži a Mannheime, keď zastával post organistu v Salzburskej katedrále. Bola uvedená na Veľkonočnú nedeľu ako symbol vznešenosti a majestátnosti. Podtitul „Korunovačná“ sa objavil až dodatočne; skladbu údajne uviedli pri korunovácii cisárov Leopolda II. (1790) a Františka II. (1792).

Vstupenky na oba koncerty sú v predaji v Pokladnici Slovenskej filharmónie.

TIEŽ BY SA VÁM MOHLO PÁČIŤ

REKLAMA