Sociálne siete

DOMOV

V januári zomrel rekordný počet ľudí

Z regionálneho hľadiska je miera nadúmrtnosti veľmi rôznorodá, v januári tohto roka bola výrazne najhoršia situácia v Nitrianskom kraji.

GLOBALNEWS-REDAKCIA

Zverejnené:

Upravené: 12. marca 2021 o 13:31

19

Ilustračná snímka, foto: SITA/AP Photo/Christoph Reichwein

SITA

BRATISLAVA – Druhá vlna pandémie koronavírusu zásadne ovplyvnila počty zomretých v SR a prepísala maximá mesačnej úmrtnosti aj v januári 2021. V súhrne za prvý mesiac roka zomrelo na Slovensku 8 650 ľudí, čo je o 3 500 viac osôb ako bol priemer za posledných päť rokov a výrazne viac ako pred rokom v januári (o vyše 3 600 osôb). V porovnaní s priemerom predchádzajúcich piatich rokov (január 2016 až 2020) ide o nárast o 68 percent. Vyplýva to z predbežných údajov o počtoch zomretých v januári 2021, ktoré zverejnil Štatistický úrad SR (ŠÚ SR). Dynamika rastu počtu zomretých narastá. Ešte v novembri dosahovala nadúmrtnosť 41 percent, v decembri už 60 percent.

„Celkové počty zomretých sú sledovanou štatistikou aj preto, aby bolo možné získať údaje o nadúmrtnosti v porovnaní s predošlými rokmi bez ohľadu na príčinu smrti. Následne vzniká priestor pre sofistikovanejšie analýzy o celkovom vplyve takej vážnej situácie, akú zažívame posledný rok na spoločnosť,“ spresnila riaditeľka odboru štatistiky obyvateľstva ŠÚ SR Zuzana Podmanická.

Dáta o počtoch úmrtí v januári potvrdili, že nadúmrtnosť začala rásť aj vo vekovej skupine do 64 rokov (vrátane). Na konci minulého roka počet zomretých tejto vekovej kategórie mierne prekračoval priemer. V januári mal každý piaty zomretý menej ako 65 rokov. Počet zomretých do 64 rokov prevýšil priemer o viac ako tretinu (o 36 percent). Významné odchyľovanie od priemeru sa začalo pri počte zomretých tejto vekovej kategórie ku koncu roka 2020, najmä v decembri. Rast vtedy dosahoval úroveň 22 percent. Za celý minulý rok však klesol počet zomretých v tejto vekovej kategórii.

V skupine seniorov 65-ročných a starších sa výrazne vyššia úmrtnosť prejavuje od októbra minulého roka. V januári tohto roka až osem z desiatich úmrtí tvorili osoby práve tejto vekovej kategórie. Spolu zomrelo počas prvého mesiaca roka takmer 6 900 seniorov, čo bol oproti predošlým rokom nárast o 79 percent. To predstavuje o tritisíc osôb viac ako predošlé roky. V januári 2021 bola horšia situácia v kategórii mladších seniorov (vo veku 65 až 74 rokov), nárast zomretých v tejto skupine zrýchlil. Oproti päťročnému priemeru zomrelo dvojnásobne viac ľudí ako predošlé roky (o 100 percent viac). Skupina starších seniorov ostala na úrovni z konca minulého roka, teda s počtom zomretých o 70 percent vyšším ako je priemer.

Z regionálneho hľadiska je miera nadúmrtnosti veľmi rôznorodá. V januári tohto roka bola výrazne najhoršia situácia v Nitrianskom kraji. Počet zomretých v tomto regióne vzrástol na dva a pol násobok predošlých rokov (nárast o 153 percent). Kým pred pandémiou sa januárový počet zomretých v kraji pohyboval okolo úrovne 700 až 750 osôb, tento rok to bolo viac ako 1 800 ľudí. Nasledovali Trnavský kraj (nárast o 82 percent zomretých) a za nimi Bratislavský a Trenčiansky kraj s rastom okolo úrovne 60 percent. Ostatné regióny mali prírastok počtu zomretých okolo hranice 50 percent. Najnižší rast počtu zomretých dosiahol v januári Žilinský kraj, kde počet zomretých prevýšil predošlé roky o 38 percent.

Štatistické dáta o zomretých spracúva ŠÚ SR z doručených formulárov „List o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí“, v ktorých sú uvedené základné informácie o zomretom, vrátane príčin smrti. Formuláre poskytuje po skončení každého mesiaca približne tisíc matrík v SR, ktoré majú dáta o zomretých z takmer tritisíc miest a obcí SR. Podrobnejšie štruktúry definitívnych údajov o počte zomretých za rok 2020 ŠÚ SR zverejní do konca marca a v máji 2021

TIEŽ BY SA VÁM MOHLO PÁČIŤ

REKLAMA