Sociálne siete

Šport

Slovenská lyžiarska asociácia už nemá štatút národného športového zväzu

Zverejnené:

Upravené: 29. januára 2021 o 15:58

423

large lyzovanie ccc
ZDROJ: Ilustračné foto, SITA/AP Photo/Gabriele Facciotti

REKLAMA

15. december 2020 19:20 SITA, redakcia

BRATISLAVA – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zrušilo dnešným dňom – 15. decembra 2020 – Slovenskej lyžiarskej asociácii (SLA) osvedčenie o uznaní za národný športový zväz. SLA nespĺňa niektoré podmienky a úlohy podľa § 16 ods. 1 a 2 zákona o športe.

„Ministerstvu školstva boli v priebehu tohto roka doručené viaceré podnety súvisiace s činnosťou SLA, ktorých predmetom bol aj návrh na zrušenie osvedčenia o uznaní za národný športový zväz SLA, a to z dôvodov údajného opakovaného porušovania zákona o športe,“ informuje oficiálny web Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ).

Z údajov v Registri fyzických osôb v športe Informačného systému športu (ISŠ) vyplýva, že ku dňu 1. decembra 2020 mala SLA v ISŠ registrovaných 748 športovcov a iný športový zväz pre príslušný šport (Zväz slovenského lyžovania) mal k uvedenému dňu v ISŠ registrovaných 848 športovcov. Z toho vyplýva, že SLA k uvedenému dňu nereprezentovala a nezastupovala väčšinu lyžiarov – športovcov v Slovenskej republike, čím nespĺňa podmienku na členstvo v medzinárodnej športovej organizácii s celosvetovou pôsobnosťou pre príslušný šport, v tomto prípade v Medzinárodnej lyžiarskej federácii FIS. Rezort školstva o tom FIS informoval oficiálnym listom 1. decembra 2020.

Dňa 2. decembra 2020 bol ministerstvu školstva doručený elektronickou poštou list z FIS. Vyplýva z neho, že FIS ako medzinárodná športová organizácia s celosvetovou pôsobnosťou pre príslušný šport organizujúca medzinárodnú súťaž, vrátane významnej súťaže, zablokovala konto SLA vo FIS, ako aj prístup do systému, prostredníctvom ktorého je možné prihlasovať športovcov na súťaže, ktoré sa organizujú v rámci pôsobnosti FIS.

„Prihlasovanie slovenských lyžiarov – športovcov a členov realizačných tímov na medzinárodné súťaže organizované FIS dočasne prevzal Slovenský olympijský a športový výbor, čo je v plnom súlade so športovo-technickými predpismi FIS. Od začiatku decembra tohto roku ukončilo svoje členstvo v Slovenskej lyžiarskej asociácii už viac ako 220 lyžiarov – športovcov, ktorí boli SLA evidovaní v Registri fyzických osôb v športe Informačného systému športu,“ dodáva sa v správe na webe MŠVVaŠ.

TIEŽ BY SA VÁM MOHLO PÁČIŤ

REKLAMA