Sociálne siete

Veda a technika

ÚVZ spustil sekvenovanie už aj vo svojich laboratóriách

Sekvenovaním možno získať lepší obraz o výskyte mutácií vírusu na Slovensku a sledovať zmeny v genóme vírusu.

Zverejnené:

259

laboratorium uvz
Laboratórium Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR, foto: SITA/Úrad verejného zdravotníctva SR

SITA

BRATISLAVA – Laboratóriá Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ) začali so sekvenáciou vzoriek pozitívnych na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2. Týždenne plánujú sekvenovať minimálne 96 pozitívnych vzoriek z rôznych častí Slovenska, maximálne je možný trojnásobok. Ako ďalej informoval úrad, v dohľadnom čase sa do procesu zapoja aj Vedecký park Univerzity Komenského v Martine a Veterinárny ústav vo Zvolene. Kapacita sa tak môže navýšiť na 1 000 pozitívnych vzoriek sekvenovaných týždenne.

Na procese sekvenovania pritom hygienici participovali aj doteraz. „V laboratóriách ÚVZ sa sústreďovali všetky pozitívne vzorky určené na sekvenáciu z rôznych častí Slovenska, ktoré sa potom distribuovali do laboratórií, ktoré už sekvenáciu vykonávali, teda do Biomedicínskeho centra SAV a Vedeckého parku Univerzity Komenského v Bratislave,“ uviedol hlavný hygienik SR Ján Mikas. ÚVZ následne dáta sumarizoval.

Sekvenovanie je čítanie genetickej informácie uloženej v nukleovej kyseline písmenko po písmenku. Sekvenovaním sa „pozeráme“ na celý genóm vírusu a sledujeme na ňom výskyt všetkých známych aj neznámych mutácií. „Informácie o mutáciách a ich výskyte sú predovšetkým dôležité z epidemiologického hľadiska. Sekvenačné dáta však majú aj vedecký význam. Sledujeme evolúciu vírusu, dokážeme posúdiť vplyv mutácií na účinnosť vakcín či správnosť diagnostických súprav pre RT-PCR diagnostiku,“ vysvetlil Mikas.

TIEŽ BY SA VÁM MOHLO PÁČIŤ

REKLAMA