Sociálne siete

Zaujímavosti

Dajte stopku elektronike, radia odborníci

Elektronické zariadenia sú nevyhnutnou súčasťou moderného života. Podľa odborníkov môžu spôsobiť viaceré problémy. Narušiť môžu spánok a negatívne vplývať na psychiku. Deti, ktoré majú menej ako dva roky, by mali pred obrazovkami stráviť len minimum času. Koľko detí je závislých a potrebuje odbornú pomoc, je otázne.

Zverejnené:

Upravené: 18. októbra 2021 o 9:00

697

Ilustračné foto, zdroj: Unsplash

REKLAMA

Tlačová správa/PR

BRATISLAVA – Rodičia sa čoraz častejšie pri výchove detí spoliehajú na elektroniku v podobe tabletov či smartfónov. Dieťa dokážu zabaviť na niekoľko hodín. Aj v mnohých predškolských zariadeniach sa využívajú počítače či tablety. „Nie je to nič výnimočné, vidieť 2-3 ročné dieťa s mobilom v ruke, ako si napríklad prezerá fotografie alebo sleduje rôzne epizódy na internete, ktoré si aj samo vyhľadá,“ hovorí Katarína Trlicová, psychologička a garantka Linky detskej istoty.

Problémy s hovorením a pamäťou

Podľa psychologičky majú digitálne technológie dve stránky, na jednej strane majú pozitívny prínos a na strane druhej môžu dieťa ohroziť. „Elektronika môže spôsobiť, že sa dieťaťu zhorší slovná zásoba, začne ťažšie rozumieť hovorenému slovu, keďže mu chýba obraz,“ upozorňuje expertka na inteligentnú zábavu spoločnosti Piatnik, Jana Karásková. Psychologička Katarína Trlicová vysvetľuje, že časť detstva sa presunula pred obrazovky počítačov, tabletov a smartfónov. „Nadmerný čas strávený v online priestore má často za následok psychické vyčerpanie, neurotické prejavy, problém s koncentráciou a narušený spánok.“ U starších detí, ktoré v online priestore trávia podstatne viac času, sa môže objaviť duševná nepohoda, úzkostné prejavy, depresie, bezdôvodné agresívne reakcie, znížená sebakontrola a prejavy sebapoškodzovania.

Koľko času strávia deti pred obrazovkou

Podľa psychologičky Kataríny Trlicovej je základným faktorom vek. Je prirodzené, že staršie deti budú v online priestore tráviť viac času aj vzhľadom na školské  povinnosti. „Ďalším faktorom sú mimoškolské aktivity a využívanie voľného času. Deti, ktoré nemajú po vyučovaní žiadne záujmové aktivity trávia voľný čas častejšie na digitálnych technológiách.“ Úlohou rodičov je, aby vyhodnotili reálny čas, ktorý deti potrebujú na vzdelávanie a aby sa potom dohodli na čase, ktorý strávi napríklad pred počítačom. „Rodičia by mali ustriehnuť, aby deti nepoužívali telefóny či tablety minimálne hodinu pred spaním,“ upozorňuje odborníčka Jana Karásková. Podľa psychologičky Kataríny Trlicovej by mali rodičia dohliadať aj na obsah, ku ktorému má dieťa prístup. „Nevhodný obsah u dieťaťa môže vyvolať zmätok, nejasnosť, strach, odpor.“ To potom výrazne ohrozuje zdravý vývin dieťaťa. V tomto prípade je na mieste, ak rodičia okrem času, ktorý strávi dieťa na internete regulujú aj obsah, ku ktorému má prístup. „Nespracovaný zážitok zaťaží prežívanie dieťaťa na dlhý čas. Nevhodný obsah, ktorý prezentuje napríklad agresivitu, násilie a sexualitu je zvlášť ohrozujúci pre deti v predpubertálnom a pubertálnom období,“ upozorňuje Katarína Trlicová. Odborníčka spoločnosti Piatnik dopĺňa, že rodičia sa stále môžu vrátiť ku klasickým hračkám, ktoré deťom rozvíjajú fantáziu. „Napríklad hranie sa s bábikami, spoločenské hry či pexeso.“

Závislosť detí

K závislosti sa dieťa postupne prepracuje, ak sa zvyšuje jeho potreba tráviť stále viac času vo virtuálnom svete. Najčastejšie ide o závislosti na rôznych online hrách, četovaní či na sociálnych sieťach. „Častými prejavmi sú sociálna izolácia, zhoršený prospech, odmietanie rodinných aktivít, poruchy spánku, zanedbávanie hygieny, odmietanie jedla alebo nadmerné jedenie či bolesti hlavy,“ menuje psychologička Katarína Trlicová. Únik do virtuálneho života a uprednostňovanie online aktivít môže byť pre rodičov signálom, že dieťa pred niečím uniká alebo si kompenzuje niečo, čo mu v reálnom živote chýba. „Štatistiky zodpovedajúce objektívnej realite sú ťažko realizovateľné. Nie vždy vie rodič odčítať závislosť svojho dieťaťa, ale aj nie každý rodič prizná problém svojho dieťaťa aby vyhľadal odbornú pomoc,“ objasňuje problematiku psychologička. Do štatistík sa dostanú len tie deti, ktoré sú v odbornej starostlivosti. „Určitý prehľad má oblasť zdravotníctva, hlavne detskí psychiatri a klinickí psychológovia, ktorí majú evidenciu koľko detí podstupuje liečbu,“ uzatvára tému odborná garantka Linky detskej istoty, Katarína Trlicová. Konzultáciu s odborníkom by rodičia nemali odkladať. Obrátiť sa môžu na školského psychológa, na Centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie alebo o pomoc požiadať pediatra, ku ktorému dieťa chodí.

Tip na spoločenské hry pre deti od odborníčky Jany Karáskovej: Activity Junior, Tik Tak Bum Family, Freeze Factory

 

TIEŽ BY SA VÁM MOHLO PÁČIŤ

REKLAMA