Sociálne siete

Zdravie

Starostlivosť o duševné zdravie? Situácia u nás je alarmujúca

Izolácia počas pandémie prispela k neustále sa zvyšujúcemu počtu ľudí s duševnými ťažkosťami. Na Slovensku preto vznikla platforma ksebe.sk, vďaka ktorej je vyhľadávanie pomoci psychológov jednoduchšie a dostupnejšie.

Zverejnené:

Upravené: 10. júla 2021 o 10:32

462

Tím: Karol Kleinmann je klinický psychológ, ktorý posúva hranice zdravotníctva na Slovensku už 15 rokov. Petra Žilinčanová je bývalá poradkyňa siete psychologických služieb v Londýne, a spoluzakladateľka Wellbeing iniciatívy na London Business School. Adam Haviar vybudoval poradenskú platformu Mentoring Squared, ktorá pomáha študentom navigovať a plniť ich pracovný rast.

REKLAMA

Tlačová správa

BRATISLAVA – Rovnakou samozrejmosťou, akou je starostlivosť o naše fyzické zdravie, by mala byť aj starostlivosť o naše psychické zdravie a duševnú pohodu. Napriek tomu im často nevenujeme potrebnú pozornosť. Viac ako 84 % Slovákov nepodstupuje liečbu úzkosti, ktorá spolu s depresiou patrí k najčastejšie sa vyskytujúcim duševným chorobám. Cesta od uvedomenia si psychického diskomfortu až po vytúženú úľavu sa neraz javí ako komplikovaná a zdĺhavá, čo môže zapríčiniť, že sa na ňu ani nevydáme.

Na Slovensku preto vznikol projekt, ktorého cieľom je povzbudiť ľudí, aby nezanedbávali svoju psychickú pohodu, a predovšetkým zjednodušiť cestu k príslušným odborníkom. Reč je o platforme ksebe.sk, ktorá momentálne združuje psychológov, u ktorých si možno objednať terapeutické sedenie len pár klikmi.

Na základe osobnej skúsenosti s náročným hľadaním vhodného psychológa sa Petra, Adam a Karol rozhodli vytvoriť projekt, prostredníctvom ktorého chcú ľuďom čo najviac uľahčiť vyhľadanie pomoci odborníkov v oblasti duševného zdravia. Sprístupňujú prehľadnú databázu psychológov, na svojom blogu predstavujú rôzne typy odbornej pomoci a citlivo vysvetľujú, kedy je čas psychológa vyhľadať. Zdieľajú príbehy ľudí, ktorí sa už vydali na cestu „k sebe“ s cieľom zmazať stigmu terapie, ktorá nás odrádza od vyhľadania pomoci, keď ju najviac potrebujeme.

Platforme predchádzal výskum

Situácia na Slovensku je v oblasti starostlivosti o duševné zdravie alarmujúca. Psychickú nepohodu pociťuje čoraz viac ľudí, v roku 2019 trpelo podľa epidemiologického odhadu duševným ochorením vyše 850-tisíc ľudí. Množstvo ľudí s duševnými ťažkosťami však pomoc odborníkov nevyhľadá.

Zakladatelia platformy uskutočnili vlastný výskum, v rámci ktorého chceli zistiť najčastejšie dôvody, pre ktoré ľudia s duševnými ťažkosťami pomoc odborníkov nevyhľadajú. Výsledky tohto výskumu naznačujú, že ľudia nepokladajú svoje ťažkosti za dôležité a dostatočne vážne  na to, aby vyhľadali psychológa. Niektorí nevyhľadajú pomoc preto, lebo sa domnievajú, že im psychológ s ich ťažkosťami nemôže pomôcť. Z kvantitatívneho prieskumu vyplynulo, že kým sa dostali k prvému sedeniu u odborníka, ubehlo v priemere až 14 mesiacov.

Niektorí nevyhľadajú pomoc preto, lebo sa domnievajú, že im psychológ s ich ťažkosťami nemôže pomôcť.

„Človek často nevyhľadá psychológa, pretože má obavy rôzneho druhu, ktoré ho môžu zaplaviť až do takej miery, že sedenie u odborníka odloží na neskôr alebo úplne vylúči ako riešenie. Zároveň, ľudia sú si neistí závažnosťou svojich ťažkostí. Vtedy prekážkou býva, že často nevedia, kde majú začať, alebo sú zmätení z toho, či majú vyhľadať psychológa, psychiatra, alebo je to skôr na coaching,“ opisuje svoju skúsenosť z praxe klinický psychológ Karol Kleinmann.

ksebehodnoty

Zdroj: ksebe.sk

Platforma ksebe v súčasnosti poskytuje jednoduchý postup pre každého, kto sa rozhodne vyhľadať pomoc psychológa. Môže si ho vybrať z transparentnej databázy, ktorá uvádza cenu, špecializáciu a skúsenosti odborníkov. Priamo cez stránku je možné objednať sa k zvolenému terapeutovi a za sedenie ihneď zaplatiť. Okrem dostupnej pomoci odborníkov platforma slúži aj ako portál, kde zdieľajú svoje príbehy ľudia, ktorí sa rozhodli vykročiť na cestu k sebe a dopriať si zaslúžený pocit psychickej pohody. V najbližších mesiacoch by chcel tím ksebe zamerať svoju pozornosť na vývoj online diagnostického nástroja a naďalej rozširovať databázu odborníkov.

Online platformu ksebe založili v roku 2021 Petra Žilinčanová, Adam Haviar a Karol Kleinmann. Zameriava sa na zvyšovanie kvality duševného zdravia. Sprístupňuje služby profesionálov v oblasti duševného zdravia, umožňuje rezerváciu sedení jednoduchými krokmi. Zároveň motivuje ľudí, aby neváhali riešiť svoje ťažkosti už v zárodku. Profesionálom pomáha získavať nových a relevantných klientov, spájať ich s komunitou psychológov na Slovensku a odbúrať administratívnu záťaž spojenú s ich prácou, aby sa mohli sústrediť na to, čo robia najlepšie – pomáhať klientom na ceste k duševnej pohode.

TIEŽ BY SA VÁM MOHLO PÁČIŤ

REKLAMA