Sociálne siete

DOMOV

Hasiči upozorňujú na zvýšený výskyt požiarov

Zverejnené:

Upravené: 26. januára 2021 o 22:00

379

unnamed  dcccb

REKLAMA

10. august 2020 13:00 SITA, redakcia

BRATISLAVA 10. augusta (SITA) – Hasiči upozorňujú verejnosť na výskyt požiarov v prírodnom prostredí počas horúcich dní. Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je obdobie, ktoré vyhlásilo Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) pre celé územie okresu alebo časť územia okresu. Agentúru SITA o tom informovala Zuzana Farkasová z Prezídia HaZZ SR.

„Dôvodom na vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je najmä suché a teplé počasie trvajúce najmenej päť po sebe nasledujúcich dní, alebo zvýšený výskyt požiarov lesa alebo trávnatých porastov v priebehu troch po sebe nasledujúcich dní, prípadne ak požiarne nebezpečenstvo v lesoch na príslušnom území dosiahlo aspoň stupeň vysoké požiarne nebezpečenstvo v lesoch podľa stanovenia stupňa požiarneho nebezpečenstva v lesoch Slovenským hydrometeorologickým ústavom,“ uviedla Farkasová.

V súvislosti s vyhláseným časom zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru sa zakazuje fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru. Zakázané je tiež vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov, spaľovať horľavé látky na lesných pozemkoch, pre ktoré je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru a v ich ochrannom pásme.

Okresné riaditeľstvo môže uložiť pokutu právnickej osobe a podnikajúcej fyzickej osobe, ktorá poruší povinnosť ustanovenú v tomto zákone do výšky 16 596 eur, fyzickej osobe hrozí pokuta do výšky 331 eur. Zoznam Okresných riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru, ktoré vyhlásili čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každodenne aktualizovaný na webovej stránke www.hasicisr.sk v sekcii dôležité oznamy. Ako dodala Farkasová, údaje v tabuľke sa môžu aktualizovať aj niekoľkokrát za deň, preto ju odporúčajú sledovať pravidelne.

TIEŽ BY SA VÁM MOHLO PÁČIŤ

REKLAMA