Sociálne siete

DOMOV

Košický samosprávny kraj predstavil vodíkovú stratégiu

Až tretina z celkových emisií oxidu uhličitého na Slovensku sa vyprodukuje v Košickom kraji.

Zverejnené:

Upravené: 17. februára 2021 o 17:31

158

large kosice d
Košice - ilustračná snímka, zdroj: GlobalNews

SITA

KOŠICE  – Košický samosprávny kraj (KSK) po viac ako roku prác predstavuje vodíkovú stratégiu, ktorá je kľúčovým dokumentom pre využitie vodíkových technológií v kraji. Stratégia počíta so zriadením vodíkových čerpacích staníc, zavedenia hybridných električiek či ekologickej hromadnej dopravy formou vodíkových autobusov na prímestských trasách. Informovala o tom hovorkyňa predsedu KSK Anna Terezková.

Európska únia zaviazala svoje členské štáty k znižovaniu emisií a do roku 2050 musí aj Slovensko dosiahnuť uhlíkovú neutralitu. „Táto téma je pre nás dôležitá aj preto, že na území nášho kraja sa vyprodukuje vyše 29 percent z celkových emisií oxidu uhličitého na Slovensku. Za roky 2013 až 2019 je to v priemere takmer 12,5 milióna ton oxidu uhličitého ročne. V rámci Vodíkovej stratégie sme zmapovali možnosti, v ktorých je možné využívať vodíkové technológie. Ide napríklad o zriadenie vodíkových čerpacích staníc či ekologickej hromadnej dopravy formou vodíkových autobusov na prímestských trasách. Aj týmto spôsobom sa snažíme napĺňať záväzok, ktorý má Slovensko voči Európskej únii, a to dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050,“ povedal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Vodíková stratégia navrhuje aj ďalšie konkrétne projekty, ktoré využívajú vodík ako obnoviteľný zdroj energie. Ide napríklad o zavedenie hybridných električiek, vybudovanie menších nabíjacích staníc na vodíkové bicykle či výstavbu energeticky sebestačného internátu pre študentov, ktorý by fungoval na princípe solárnych panelov a rovnako by využíval vodík. Na príprave Vodíkovej stratégie pracoval spolu s KSK tím vedcov a expertov na vodíkové technológie, primárne z Technickej univerzity v Košiciach (TUKE), Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ) a Slovenskej akadémie vied.

Košická župa od stratégie očakáva aj zvýšenie investícií v kraji a väčší záujem investorov o podnikanie na východe Slovenska v oblasti vodíkových technológií. Nakoľko Únia v súčasnosti podporuje tieto technológie prostredníctvom rôznych fondov, Košický samosprávny kraj vďaka tejto štúdii bude môcť využívať na jednotlivé projekty z oblasti využitia vodíka práve európske štrukturálne fondy.

TIEŽ BY SA VÁM MOHLO PÁČIŤ

REKLAMA