Sociálne siete

DOMOV

Letná škola Teach for Slovakia ponúka deťom akademické vedomosti aj rozvoj charakteru

Už po ôsmy raz sa otvorili brány Letnej školy Teach for Slovakia. Je súčasťou šesťtýždňovej prípravy nových účastníkov programu Teach for Slovakia.

Zverejnené:

Upravené: 22. júla 2021 o 3:30

308

Letná škola Teach for Slovakia

REKLAMA

Tlačová správa

BRATISLAVA – V pondelok 19. júla nastúpilo na Letnú školu Teach for Slovakia vyše sto detí, ktoré sú rozdelené do šiestich tried. Témou tohtoročnej Letnej školy je Budúcnosť sú naše talenty. Program vyučovania berie ohľad okrem akademických vedomostí aj na rozvoj charakteru žiakov vo vytrvalosti, spolupráci a chuti objavovať.

Letná škola sa koná v dňoch 19. júla až 31. júla v priestoroch ZŠ Narnia v bratislavskej mestskej časti Petržalka. Spoluorganizátorom Letnej školy Teach for Slovakia je Nadácia Volkswagen Slovakia.

“Vízia projektu Teach for Slovakia je blízka našim hodnotám a som rád, že sme tento rok mohli náš dar navýšiť a podporiť aj konanie Letnej školy,” uviedol Boris Michalík, správca Nadácie Volkswagen Slovakia. “Rozvoj individuálnych schopností žiakov a dostupnosť kvalitného vzdelávania by mali byť kľúčovou súčasťou moderného Slovenska. Vážime si činnosť všetkých, vďaka ktorým sa táto vízia krok po kroku stáva realitou.”

Organizátori z Teach for Slovakia sledujú vývoj situácie okolo nového koronavírusu a na mieste sú dodržiavané bezpečnostné odporúčania ministerstva školstva pre letné školy. „Každoročne dostávame od rodičov veľmi pozitívne hodnotenia na to, ako máme zorganizovanú Letnú školu. Minulý rok sme zvládli aj prísne opatrenia, veríme, že tento rok bude situácia okolo koronavírusu lepšia a naši žiaci si budú môcť opäť užiť bohatý program, ktorí pripravili naši učitelia a dobrovoľníci,” hovorí Erik Tomash, koordinátor a mentor Teach for Slovakia.

Letná škola je súčasťou intenzívnej letnej prípravy nových účastníkov Teach for Slovakia, ktorí budú od septembra pôsobiť ako učitelia na partnerských školách programu.

Kvalitný program, ktorý podporuje akademický rast aj charakter

Na Letnej škole Teach for Slovakia čaká žiakov motivačný systém, ktorý ich nabáda k dosahovaniu úspechov a podporuje individuálne silné stránky detí. „Sú žiaci, ktorí sa do našej Letnej školy vracajú už po tretíkrát, teda od kedy sa presunula z pod Tatier do Bratislavy. Páči sa im dobrá atmosféra v triede, prístup učiteľov a zábava na poobedných krúžkoch,“ hovorí riaditeľka tohtoročnej Letnej školy Marta Hlavatá.

letna skola TfS

Letná škola Teach for Slovakia

Marta sa k Teach for Slovakia pridala v roku 2020. Ako študentka pôsobila dlhé roky v študentskej organizácii AIESEC na rôznych pozíciách. Absolvovala dobrovoľnú stáž v Brazílii, kde učila miestne deti angličtinu. Po absolvovaní vysokej školy pracovala v nadnárodnej spoločnosti ako projektová koordinátorka. Dnes v rámci programu Teach for Slovakia pôsobí ako učiteľka vo Veľkých Levároch.

“Do leadership programu Teach for Slovakia som sa rozhodla pridať z dvoch hlavných dôvodov. Ako prvý, a hlavný dôvod, považujem to, že mám chuť a silu meniť prostredie v akom sa naše deti vzdelávajú. A toto prostredie chcem pre deti vytvárať bezpečné a lepšie. A ako druhý dôvod by som uviedla komunitu ľudí.   Veľmi rada sa obklopujem inšpiratívnymi ľuďmi, ktorí na sebe pracujú a majú chuť meniť svoje okolie k lepšiemu. A Teach for Slovakia takou komunitou pre mňa je. Je pre mňa veľká česť viesť tohtoročnú letnú školu, a tak pripraviť ďalšiu generáciu učiteľov, ktorí budú posúvať seba,  ale aj žiakov na školách, kde budú pôsobiť,” približuje svoje motivácie Marta.

Program Letnej školy začína rannou komunitou, kde žiaci vo svojich triednych kolektívoch hovoria o tom, čo zažili a preberú aj plán nadchádzajúceho dňa. Je to zároveň čas aj reflektovať svoje silné stránky a to, ako sa im darí v rozvoji kľúčových charakterových oblastí (vytrvalosť, spolupráca, chuť objavovať).

Žiaci sa v priebehu dňa učia štyri predmety: matematika, angličtina, prírodné a humanitné vedy. Na každej hodine sa učiteľ (účastník programu Teach for Slovakia) sústredí, aby bolo vyučovanie čo najinteraktívnejšie, zohľadňovalo potreby jednotlivých žiakov a aby obsah hodiny spĺňal aj potrebné akademické štandardy.

Po vyučovacích hodinách, ktoré majú klasickú dĺžku 45 minút, majú deti možnosť stráviť popoludnie na záujmovom krúžku. Tie vedú dobrovoľníci zo širšej komunity Teach for Slovakia. Ponuka krúžkov je pestrá: šport, tanec, finančná akadémia, kreatívne písanie, debatný krúžok, výtvarný krúžok, tvorba časopisu Letnej školy TfS a kreatívny krúžok “vytvor si sám”.

ČO JE TEACH FOR SLOVAKIA?

Teach for Slovakia je súčasťou medzinárodnej siete Teach for All, pôsobiacej vo viac ako 60 krajinách sveta, zameriavajúcej sa na systémovú zmenu vo vzdelávaní s dôrazom na zlepšenie situácie žiakov zo znevýhodnených prostredí. Na Slovensku pôsobí od roku 2014.

Záštitu nad programom na Slovensku drží prezidentka republiky Zuzana Čaputová a na jeho implementáciu dohliada 14-členná správna rada, v ktorej sú medzi inými aj Alena Kanabová z medzinárodnej spoločnosti Accenture a kouč a manažér siete škôl C.S.Lewis Daniel Bútora. Program na Slovensku funguje pod organizáciou Manageria.

Programy v sieti Teach for All si počas svojej histórie vybudovali a navzájom zdieľajú know-how, ako pristupovať k vzdelávaniu žiakov z chudobného prostredia. Kľúčovými piliermi sú: motivácia, úzka spolupráca s rodičmi a komunitami, rozvoj charakteru a akademický posun. Unikátny prínos programov je v tom, že sa do vzdelávania snažia dostať nové talenty a ľudí s líderským potenciálom, ktorí by inak v školstve pravdepodobne nepôsobili.

Mnohé vlády na regionálnej i národnej úrovni prijali národné programy zo siete Teach for All ako svojich strategických partnerov, ktorí im pomáhajú identifikovať a zavádzať inovatívne riešenia pre zlepšenie výsledkov žiakov na úrovni škôl i celého systému, a to s dôrazom na problém vzdelávania detí zo znevýhodnených komunít.

Cieľom programu pritom nie je – ako je často mylne vnímané – zlepšiť pár desiatok škôl, ktoré sú kvapkou v mori, ale prispieť k zlepšeniu celého školstva a úrovne vzdelania všetkých detí. Model Teach For All túto zmenu chce dosiahnuť tým, že priťahuje do školstva výnimočných mladých ľudí a pripravuje ich na dlhodobú životnú dráhu, aby prevzali a potom zvládli náročné role v systéme školstva, cez ktoré je možné realizovať systémovú zmenu. Veríme, že kriticky veľká skupina takýchto ľudí, ktorí majú osobnú skúsenosť z terénu a potom pôsobia dlhodobo v rôznych častiach systému školstva, dokáže byť kľúčovým katalyzátorom udržateľných zmien.

Viac o programe www.teachforslovakia.sk.

TIEŽ BY SA VÁM MOHLO PÁČIŤ

REKLAMA