Sociálne siete

COVID19

Platné preventívne opatrenia pre zelené okresy

Od pondelka 19. júla 2021 sú podľa COVID automatu zaradené do zelenej farby (stupeň Monitoring-u) všetky okresy na Slovensku.

Zverejnené:

Upravené: 21. júla 2021 o 16:13

179

large rusko doktor bdfe
Ilustračné foto, zdroj: Unsplash/Bermix Studio

REKLAMA

Tlačová správa

BRATISLAVA – Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky  (ÚVZ SR) v tejto súvislosti pripomína vybrané preventívne opatrenia. Každý z nás dodržiavaním preventívnych opatrení pomáha znižovať riziko šírenia vírusu SARS-CoV-2 a jeho infekčnejších variantov. Informuje o tom ÚVZ na svojej stránke.


Pravidlá prekrytia horných dýchacích ciest

 • Prekrytie horných dýchacích ciest je povinné vo všetkých interiéroch verejných budov, verejnej hromadnej doprave, taxislužbách a podobne.
 • Okrem respirátorov je možné použiť rúško, šatku, šál
 • Rúška či respirátory je potrebné nosiť na hromadných podujatiach, a to aj v exteriéri
 • Výnimku z prekrytia dýchacích ciest v interiéroch a na hromadných podujatiach majú:
 • deti do 6 rokov veku,
 • deti v materskej škole alebo v inom obdobnom zariadení pre deti,
 • osoby so závažnými poruchami autistického spektra,
 • osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím,
 • osoby pri výkone športu,
 • osoby nevesty a ženícha pri sobáši,
 • výkonní umelci pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúci pri nakrúcaní dokumentárneho filmu,
 • tlmočníci do posunkovej reči v rámci výkonu povolania,
 • zamestnanec, ktorý sa nachádza na vnútornom pracovisku sám
 • čas potrebný na konzumáciu pokrmov a nápojov v zariadeniach spoločného stravovania
 • návštevníci prírodných a umelých kúpalísk, akvaparkov a wellness: týka sa to interiérov aj exteriérov
 • čas nevyhnutný na úpravu tvárovej časti v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo

Kde je v súčasnosti potrebné preukazovať sa negatívnym výsledkom testu

 • Negatívny výsledok testu na COVID-19 sa vyžaduje aktuálne v interiéroch akvaparkov (iba služby, teda atrakcie, vnútorné bazény, nie šatne, sprchy, toalety). Rovnako na podujatiach ako svadobné hostiny, kary, večierky a podobné podujatia organizované v prevádzkach a tiež u divákov aj súťažiacich na vybraných športových podujatiach (podrobne definované vo vyhláške ÚVZ SR č. 223). Potrebný je PCR alebo LAMP test, ktorý nie je starší ako 72 hodín alebo antigénový test, ktorý nie je starší ako 24 hodín.
 • Negatívny výsledok PCR testu nie starší ako 72 hodín sa vyžaduje od detí a osôb zabezpečujúcich priebeh zotavovacieho podujatia (pobytové tábory).
 • Testy je tiež možné využiť pri organizácii podujatí bez obmedzenia počtu účastníkov, keď v čase začiatku majú všetci účastníci negatívne výsledky (AG, PCR alebo LAMP) nie staršie ako 12 hodín.
 • Negatívny výsledok na COVID-19 je naďalej možné nahradiť potvrdením o očkovaní, či o prekonaní COVID-19. Negatívnym výsledkom testu ani iným dokladom sa nemusia preukazovať deti do 10 rokov. Podrobné definície možno nájsť vo vyhláške ÚVZ SR č. 223.


Svadobné hostiny, kary, večierky a podobné podujatia v prevádzkach verejného stravovania

 • pri vstupe je potrebné mať negatívny výsledok RT-PCR/LAMP testu nie starší ako 72 hodín alebo Ag testu nie starší ako 24 hodín
 • státie: do 50 % kapacity priestoru, interiér max. 500 osôb, exteriér max. 1000 osôb
 • sedenie: do 75 % kapacity priestoru, interiér max. 500 osôb, exteriér max. 1000 osôb


Obchodné domy 

 • v interiéroch naďalej platí zákaz konzumácie jedál a nápojov – to sa netýka prevádzok verejného stravovania v obchodných domoch, ktoré sa riadia pravidlami pre prevádzky verejného stravovania


Wellness, akvaparky, kúpele

 • pre vstup do vnútorných služieb prevádzok akvaparkov sa vyžaduje negatívny test Ag nie starší ako 24 hodín, Rt-PCR/LAMP nie starší ako 72 hodín – netreba deťom do 10 rokov, netýka sa vstupu do toaliet, spŕch, šatní
 • obsadenosť najviac 50 % kapacity sektoru alebo maximálny počet zákazníkov 1000


Fitness centrá

 • najviac 50 zákazníkov alebo 1 zákazník na 15 metrov štvorcových


Divadelné, filmové, hudobné alebo iné umelecké predstavenia

 • v interiéri najviac 500 ľudí
 • v exteriéri najviac 1000 ľudí

TIEŽ BY SA VÁM MOHLO PÁČIŤ

REKLAMA