Sociálne siete

DOMOV

Michalskú bránu zrekonštruujú za vyše milión eur. Národná kultúrna pamiatka je v zlom stave

Zverejnené:

Upravené: 25. januára 2021 o 16:50

65

douglas o fcj LD  Krn Q unsplash fbfb
ZDROJ: Unsplash/ Douglas O

REKLAMA

20. november 2020 16:00 SITA, redakcia

BRATISLAVA – Magistrát Bratislavy vybral zhotoviteľa rekonštrukcie Michalskej veže za viac ako milión eur. Vyplýva to z oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO). „Predmetom zákazky sú stavebné, montážne, reštaurátorské a umelecko-remeselné práce obnovy na historickom pamiatkovo chránenom objekte Michalskej veže,“ uvádza sa v oznámení. Mestská organizácia Generálny investor Bratislavy (GIB) vyhlásil verejnú súťaž na rekonštrukciu približne pred dvoma mesiacmi. Zhotoviteľom sa stala spoločnosť Pamarch z Nitry, s ktorou mesto podpísalo zmluvu 12. novembra. Lehota na ukončenie prác je do 18 mesiacov od odovzdania staveniska. Zmluvná hodnota zákazky je 1 121 487 eur bez DPH.

Objekt Michalskej veže je národná kultúrna pamiatka, nachádzajúca sa v historickom centre Bratislavy ako pozostatok bývalého mestského opevnenia. Výška veže je zhruba 51 metrov, má sedem verejnosti prístupných podlaží, vyhliadkovú ochodzu a plechovú kopulovitú strechu. „V exteriéri a interiéri objektu sa nachádzajú pamiatkovo chránené prvky, ktoré budú predmetom reštaurovania alebo umelecko-remeselnej obnovy,“ uvádza GIB.

Predchádzajúca pamiatková obnova Michalskej veže bola realizovaná v 70. rokoch 20. storočia. „V súčasnosti je Michalská veža dôsledkom zanedbanej údržby a uplynutím životnosti infraštruktúry budovy v zlom technickom stave, je nevyhnutná jej celková rekonštrukcia a pamiatková obnova,“ dodáva GIB. Objekt je využívaný ako muzeálna expozícia Múzea mesta Bratislavy, jeho využite po obnove sa nezmení.

Generálny investor Bratislavy je mestská organizácia, ktorá zabezpečuje činnosti v rámci životného cyklu stavieb (najmä komunikácií, svetelných signalizácií, nadchodov a chodníkov), od majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov, cez prípravu vstupných podkladov, zabezpečenie financovania stavieb, organizovanie verejného obstarávania, projektovej prípravy stavby pre územné a stavebné konanie, až po zabezpečenie realizácie stavieb vrátane technického dozoru. Zodpovedá tiež za prevádzku, údržbu, obnovu a výstavbu fontán, pomníkov, pamätníkov a pamätných tabúľ.

TIEŽ BY SA VÁM MOHLO PÁČIŤ

REKLAMA