Sociálne siete

DOMOV

Ministerstvo nemá právomoc zasiahnuť v prípade ZŠ v Starej Ľubovni

Zverejnené:

Upravené: 25. januára 2021 o 16:40

200

large grohling Sita adadde
ZDROJ: Na snímke minister školstva Branislav Gröhling, SITA

REKLAMA

21. november 2020 15:16 SITA, redakcia

BRATISLAVA – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR nemá kompetencie konať v prípade Základnej školy (ZŠ) Podsadek v Starej Ľubovni. Pre agentúru SITA to rezort uviedol s tým, že od Nadácie Zastavme korupciu dostal podnet na preverenie pomerov na danej škole. Ministerstvo sa podaním zaoberalo a ku všetkým jeho bodom poskytlo odporúčanie v zmysle platnej legislatívy. Nadácia a Slovenská komora učiteľov (SKU) 16. novembra informovali o podaní podnetu na Okresnú prokuratúru Stará Ľubovňa aj v súvislosti s výberovým konaním na riaditeľa školy. Prokuratúra by mala preskúmať zákonnosť správnych aktov a postup vedenia mesta ako zriaďovateľa školy.

Základnú školu Podsadek naďalej riadi pôvodná riaditeľka, aj keď v júni 2019 z výberového konania vzišla nová. Primátor mesta Ľuboš Tomko víťaznú kandidátku nevymenoval z dôvodu, že tesne pred ich vypočutím sa zamenili ich koncepcie o rozvoji školy. Nadácia aj komora učiteľov zároveň upozornili aj na nedávny súdny spor pre odvolanie dvoch učiteliek z Rady školy. Tie boli odvolané minulý rok uprostred letných prázdnin za neštandardných okolností. Xénia Makarová z nadácie uviedla, že v čase zákazu vychádzania a prísnych obmedzení pre pandémiu koronavírusu bola na škole voľba nových členov do Rady školy spomedzi pedagogických pracovníkov. Dodala, že mesto na ich infožiadosť, či sa voľba nemohla uskutočniť inokedy, neodpovedalo.

Aj bez výberového konania

Ministerstvo podotklo, že podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme možno voľné miesto vedúceho zamestnanca obsadiť aj bez výberového konania, a to aj vtedy, ak nebolo úspešné. „Obsadenie miesta vedúceho zamestnanca predmetným spôsobom je však časovo ohraničené dobou šesť mesiacov. Táto doba je stanovená predovšetkým ako určité prechodné obdobie, počas ktorého by malo byť zrealizované výberové konanie a voľné miesto vedúceho zamestnanca riadne obsadené,“ konštatovalo.

Rezort uznal, že v praxi sa môžu vyskytnúť prípady, keď nie je reálne obsadiť miesto vedúceho ani počas daného obdobia. Zákon podľa ministerstva vyslovene nezakazuje, aby zamestnanec nebol poverený funkciou vedúceho aj opakovane. Ministerstvo však zároveň dodalo, že je potrebné brať do úvahy zmysel a cieľ tohto ustanovenia a využiť predmetnú možnosť iba v odôvodnenom a výnimočnom prípade. V prípade výberového konania mohla podľa ministerstva konať aj uchádzačka, ktorá sa cíti byť poškodená v dôsledku jeho podmienok. Objasňuje, že svojich práv sa môže domáhať na súde vrátane primeranej náhrady nemajetkovej ujmy.

TIEŽ BY SA VÁM MOHLO PÁČIŤ

REKLAMA