Sociálne siete

DOMOV

Ministerstvo vyčlenilo na projekt doučovania v prvej fáze pol milióna eur

Do iniciatívy sa zapojilo 474 škôl z celého Slovenska.

Zverejnené:

Upravené: 7. apríla 2021 o 11:41

136

grohling
Minister Branislav Gröhling, foto: MŠVVaŠ SR

REKLAMA

Tlačová správa

BRATISLAVA – Ministerstvo školstva vyčlenilo v prvej fáze na doučovanie v rámci projektu „Spolu múdrejší“ pol milióna eur. Touto iniciatívou podporí desaťtisíce žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Doučovať sa budú v predmetoch ako matematika, slovenčina, cudzie jazyky, fyzika, chémia či informatika. Celkovo bude v rámci projektu možné odučiť až 435 tisíc žiakohodín. Informovalo o tom ministerstvo na svojej stránke.

„Projekt „Spolu múdrejší“ je určený na podporu škôl, ktoré budú prostredníctvom kvalitného a dostupného doučovania svojich žiakov, ohrozených školským neúspechom, alebo žiakom, ktorí potrebujú pomoc s učivom, vytvárať podmienky na zlepšovanie ich vedomostí a zručností v poobedňajších hodinách v stanovenom rozsahu,“ píše sa ďalej v stanovisku rezortu.

Do programu sa prihlásilo 474 škôl z celého Slovenska. Najväčší záujem o účasť na projekte eviduje rezort školstva z Košického a z Prešovského kraja, naopak najmenej škôl sa do projektu zapojilo v Trnavskom a Bratislavskom kraji.

Ministerstvo školstva našlo vo vlastných zdrojoch finančnú podporu pre 130 škôl či už zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo pre školy, v ktorých je vysoký počet žiakov v hmotnej núdzi. Na túto iniciatívu v mesiacoch apríl až jún, bude následne nadväzovať projekt Letné školy 2021, k čomu ministerstvo zverejní samostatnú výzvu. „Touto cestou chceme podporiť žiakov, ktorí potrebujú pomoc s učivom. Zároveň podporujeme tak aj učiteľov, ktorí sa chcú žiakom po vyučovaní venovať a napomôcť im upevniť si vedomosti či preopakovať učivo. Školy takto dostanú príspevok, ktorý je určený výlučne na odmenu pre učiteľa, ktorý žiakov doučuje,“ povedal minister školstva Branislav Gröhling. Rezort školy zapojené do projektu Spolu múdrejší podporí sumou pol milióna eur.

„Školy majú ambíciu zrealizovať najmenej 435 000 žiakohodín doučovania. Približne 3000 kmeňových, bývalých či budúcich učiteľov  plánuje pomáhať zmierňovať dôsledky pandémie doučovaním žiakov počas nasledujúcich mesiacov. Ministerstvo aktívne s partnermi rokuje o navýšení objemu financií určeného na tento účel,“ hovorí na záver ministerstvo v tlačovej správe.

TIEŽ BY SA VÁM MOHLO PÁČIŤ

REKLAMA