Sociálne siete

DOMOV

Na Slovensku vzniknú tri nové správne súdy

Zverejnené:

Upravené: 29. apríla 2022 o 11:21

856

zdroj: Facebook

REKLAMA

GLOBALNEWS

Nová súdna mapa počíta so vznikom troch prvostupňových správnych súdov so sídlami v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach. Správne súdnictvo vrátane Najvyššieho správneho súdu sa tak inštitucionálne odčlení od sústavy všeobecných súdov.

Správne súdy začnú svoju činnosť 1. januára 2023. Prezidentka Zuzana Čaputová podpísala novelu zákona o zriadení správnych súdov, ktorú 27. apríla schválili poslanci parlamentu.

Rozhodnutie o zriadení troch obvodov správnych súdov je podľa rezortu spravodlivosti podmienené viacerými faktormi. Do úvahy sa brala početnosť agendy, počty sudcov vybavujúcich túto agendu na krajských súdoch, plánované počty sudcov správnych súdov, potreba vnútornej špecializácie sudcov správnych súdov, náklady na vytvorenie správneho súdu ako samostatnej inštitúcie.

Rezort uviedol, že vyšší počet obvodov správnych súdov je možný, ale potláča efekty spojené s reformou súdnej mapy zamerané na špecializáciu sudcu.

Agenda správneho súdnictva zabezpečuje ochranu práv a právom chránených záujmov fyzických a právnických osôb pred nezákonnými rozhodnutiami a postupmi orgánov verejnej správy.

Samosprávy majú problém obstarať dodávateľov energií, tvrdí šéf ZMOS-u

TIEŽ BY SA VÁM MOHLO PÁČIŤ

REKLAMA