Sociálne siete

COVID19

Opatrenia od 3. marca: Viete, ako je to so zákazom vychádzania, pobytom v prírode či respirátorom FFP2?

Viete, čo sa mení dnešným dňom? Prečítajte si prehľad opatrení.

Zverejnené:

Upravené: 4. júna 2021 o 3:12

149

pocitac
Ilustračné foto, zdroj: Unsplash/Yasmina H

REKLAMA

BRATISLAVA – Od dnešného dňa platia nové opatrenia. Vláda SR totiž na nedeľnom online rokovaní prijala nové opatrenia, ktoré majú počas nasledujúcich troch týždňov od 1. do 21. marca znížiť mobilitu, spomaliť šírenie infekcie, zamedziť importu nových variantov vírusu z rizikových krajín a zredukovať nárast hospitalizácií. Ak do 21. marca nepríde žiadaný efekt, má sa pripraviť zavedenie tvrdého obmedzenia pohybu, zastavenie výroby a uzavretie krajiny.

Čo všetko sa zmení? V rámci opatrení budú napríklad obchodné reťazce na Slovensku od dnešného dňa zatvárať najneskôr o 20.00 h, niektoré však aj skôr. Prechádzka so psom či mačkou do maximálne jedného kilometra od bydliska sa povoľuje. Do zamestnania môžu chodiť len tí, ktorým povaha ich práce neumožňuje pracovať z domu.

Aké sú nové opatrenia od dnešného dňa (3. marca 2021)?

Od dnešného dňa (stredy) 3. marca do 19. marca platí na území Slovenska zákaz vychádzania od 20.00 do 1.00 h nasledujúceho dňa.  Z tohto zákazu platí viacero výnimiek – s výnimkou cesty do práce a na nevyhnutné lekárske ošetrenie. Zákaz vychádzania neplati od 1.00 h do 5.00 h. Vyplýva to z uznesenia, ktoré prijala v nedeľu (28. 2.) vláda s platnosťou do 19. marca.

Oddnes do 19. marca platí na Slovensku zákaz vychádza od 5.00 do 20.00 h, pričom z tohto zákazu platí viacero výnimiek – dá sa ísť nakúpiť nevyhnutné potreby, povolené sú preventívne prehliadky u lekára (pacient i sprievod), cesta do lekárne. Výnimku majú aj osoby, ktoré sa zúčastňujú pohrebu, krstu blízkej osoby, rovnakú výnimku má i uzavretie manželstva. Výnimkou je aj cesta na test či očkovanie proti koronavírusu.

Ďalej v tomto čase môžu ísť ľudia na poštu, na výdajne miesta obchodov, do banky, kúpiť si tlačoviny, potrebovať však budú negatívny test na COVID-19.

Oddnes je povolený pobyt v prírode vrátane individuálneho športu len v rámci okresu, v prípade Bratislavy sa za okres považuje územie Bratislavského samosprávneho kraja, v prípade Košíc sa za okres považuje územie Košice I, Košice II, Košice III, Košice IV a Košice okolie.

Od 8. marca bude povinné nosenie respirátora FFP2 v obchodoch a hromadnej doprave. Zároveň od tohto dňa už nebudú môcť pozitívne testované osoby chodiť do obchodu či vychádzať z domu na rôzne účely, navštíviť budú môcť v odôvodnenom prípade iba lekára alebo lekáreň.

Od 15. marca bude povinný respirátor vo všetkých interiéroch.

COVID AUTOMAT – 30 okresov

Celé Slovensko zostáva aj od 8. marca v štvrtom stupni varovania podľa celonárodných kritérií COVID AUTOMATU. Na úrovni regiónov sa 30 okresov dostalo do IV. stupňa varovania (čierneho), v III. stupni – bordovom bude 46 okresov a v II. stupni – červenom budú tri okresy.

Čierna farba – IV. stupeň varovania COVID AUTOMATu – 30 okresov: Bánovce nad Bebravou, Detva, Dolný Kubín, Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Humenné, Ilava, Košice I – IV, Košice – okolie, Martin, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Piešťany, Považská Bystrica, Púchov, Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava, Ružomberok, Šaľa, Trenčín, Trnava, Turčianske Teplice, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Zvolen

Bordová farba – III. stupeň varovania COVID AUTOMATu – 46 okresov: Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Bardejov, Bratislava I – V, Brezno, Bytča, Čadca, Gelnica, Komárno, Krupina, Kysucké Nové Mesto, Levice, Levoča, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Malacky, Michalovce, Myjava, Námestovo, Nitra, Nové Zámky, Pezinok, Poltár, Poprad, Prešov, Prievidza, Sabinov, Senec, Senica, Skalica, Snina, Sobrance, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník, Topoľčany, Trebišov, Veľký Krtíš, Vranov nad Topľou, Žilina, Zlaté Moravce

Červená farba – II. stupeň varovania COVID AUTOMATu – 3 okresy: Kežmarok, Medzilaborce, Tvrdošín

mapa regiony

Zdroj: www.health.gov.sk

KOMPLETNÝ PREHĽAD zmien:

Negatívny test na ochorenie COVID-19 nie starší ako sedem dní je potrebný na uplatnenie výnimky na cestu:
– do zamestnania,
– pre pracovníkov škôl a školských zariadení v čase od 5.00 do 20.00 h,
– do čistiarne odevov, na kúpu novín a tlačovín, do očnej optiky, do banky, poisťovne, knižnice, servisu bicyklov, servisu motorových vozidiel, na poštu (vrátane výdajného miesta zásielkovní), cestu do služby technickej a emisnej kontroly vozidiel, na zberné miesta pre príjem žiadostí na vydanie tachografických kariet, do záhradkárstva, do opravovne obuvi, servisu telekomunikačnej techniky od 5.00 do 20.00 h,
– na hromadné podujatie od 5.00 do 20.00 h, ktorého prevádzku a organizovanie povolil Úrad verejného zdravotníctva SR a cestu späť,
– na výdajné miesto internetových obchodov (e-shop), cestu na výdajné miesto iných obchodov a cestu späť od 5.00 do 20.00 h,
– do zahraničia a cestu späť pri návrate zo zahraničia a cestu späť,
– dieťaťa do a z materskej školy, žiaka prvého stupňa základnej školy, dieťaťa špeciálnej školy od 5.00 h do 20.00 h
– žiaka a poslucháča od druhého stupňa základnej školy do školy a školského zariadenia a ich sprievod od 5.00 h do 20.00 h,
– na orgán verejnej moci na účely vykonania úkonu, ktorý nemôže byť vykonaný zaslaním zásielky alebo prostriedkami diaľkovej komunikácie,
– osoby na účel vykonania pracovného pohovoru, výberového konania, prijímacieho konania alebo uzavretia pracovnej zmluvy alebo inej obdobnej zmluvy a na cestu späť od 5.00 do 20.00 h,
– osoby na najbližší zberný dvor a cestu späť od 5.00 do 20.00 h,
– na účel pobytu v prírode vrátane individuálneho športu v rámci okresu a cestu späť, ak je daný okres zaradený do IV. stupňa ostražitosti,
– študenta 4., 5. a 6. ročníka doktorského študijného programu v odbore všeobecné lekárstvo, študenta 2. a 3. ročníka bakalárskeho programu v odbore ošetrovateľstvo, študenta 2. a 3. ročníka bakalárskeho programu v odbore pôrodná asistencia, študenta 3. ročníka bakalárskeho programu v odbore urgentná zdravotná starostlivosť do vysokej školy, špecializovaného výučbového zariadenia vysokej školy a cestu späť.

Bez testu na ochorenie COVID-19 si možno uplatniť výnimku na cestu:

– v nevyhnutnom rozsahu na účel obstarania nevyhnutných životných potrieb do najbližšej maloobchodnej prevádzky alebo obdobného miesta od miesta bydliska a na cestu späť v čase od 5.00 do 20.00 h,
– do zdravotníckeho zariadenia na účel neodkladnej zdravotnej starostlivosti alebo plánovanej zdravotnej starostlivosti vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného a cestu späť,
– na preventívnu prehliadku v čase od 5.00 do 20.00 h,
– v nevyhnutnom rozsahu na účel prístupu k lekárenskej starostlivosti poskytovanej držiteľmi povolenia na poskytovania lekárenskej starostlivosti a cestu späť,
– na RT-PCR test alebo do mobilného odberového miesta na antigénový test na ochorenie COVID-19 a cestu späť, cestu na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 a cestu späť od 5.00 do 20.00 h,

– na účel pobytu v prírode vrátane individuálneho športu v rámci okresu a cestu späť, ak je daný okres zaradený do I. – III.  stupňa ostražitosti, Test nepotrebujú okrem spomínaných výnimiek ani osoby mladšie ako 15 rokov, staršie ako 65 rokov, ťažko zdravotne postihnuté osoby, ktoré sa pohybujú s pomocou vozíčka, alebo osoby, ktorým bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie, alebo osoby dispenzarizované so závažnou poruchou autistického spektra,​

– pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst a cestu späť od 5.00 do 20.00 h,
– na účel starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný a na cestu späť,
– so psom alebo mačkou do vzdialenosti jedného kilometra od bydliska, cestu na účel starostlivosti o hospodárske zvieratá alebo cestu s cieľom poskytnutia veterinárnej starostlivosti a cestu späť,
– dieťaťa do a zo zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku od 5.00 do 20.00 h,
– rodiča, inej oprávnenej osoby a cestu dieťaťa realizovanú v súvislosti s rozhodnutím súdu vo veci styku rodiča (prípadne inej oprávnenej osoby) s dieťaťom, vo veci striedavej osobnej starostlivosti alebo na cestu realizovanú na účel stretnutia sa s dieťaťom po dohode rodičov a cestu späť od 5.00 do 20.00 h,
– dieťaťa a jeho sprevádzajúcej osoby za rodičom alebo osobou, ktorá má právo styku s dieťaťom a na cestu späť od 5.00 do 20.00 h,
– osobu pri zabezpečovaní a presúvaní sa do zariadení sociálnych služieb a sociálnej pomoci a cestu späť od 5.00 do 20.00 h,
– zdravotnú vychádzku osoby staršej ako 65 rokov alebo ťažko zdravotne postihnutej osoby, ktorá sa pohybuje s pomocou vozíčka, alebo osoby, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19, osobu, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie alebo osobu dispenzarizovanú so závažnou poruchou autistického spektra, do vzdialenosti jedného kilometra od bydliska, pričom takúto vychádzku vykonáva samostatne alebo s členom spoločnej domácnosti od 5.00 do 20.00 h,
– na dostavenie sa pred orgán činný v trestnom konaní v súvislosti s úkonom v trestnom konaní a na cestu späť,
– na pojednávanie, hlavné pojednávanie alebo verejné zasadnutie od 5.00 do 20.00 h,
– osoby s dieťaťom do šiestich rokov veku do vzdialenosti jedného kilometra od bydliska a cestu späť od 5.00 do 20.00 h.

Zdroj: www.health.gov.sk

TIEŽ BY SA VÁM MOHLO PÁČIŤ

REKLAMA