Sociálne siete

DOMOV

Podľa pediatričky majú školáci veľký problém s držaním tela. Odporúča im prirodzený pohyb

Spôsob sedenia, svetlo a vetranie v triedach, ako aj jedlo či stravovacie návyky. To všetko ovplyvňuje správny vývoj a zdravie detí, ktoré trávia značné obdobie svojho najintenzívnejšieho rastu v škole.

Zverejnené:

Upravené: 8. augusta 2021 o 13:50

326

skola
Ilustračná snímka, Unsplash, Eliott Reyna

REKLAMA

Tlačová správa

BRATISLAVA – Ďalším hosťom prázdninového seriálu rozhovorov o vplyve školského prostredia na vývin detí a vzdelávanie bola hlavná odborníčka ministerstva školstva pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast MUDr. Elena Prokopová, ktorá sa u žiakov veľmi často stretáva najmä s chybným držaním tela. „Je to naozaj tým, že veľa času trávia deti sedením, a to často nesprávnym. Sedia nad počítačmi, nad mobilmi a, pravdaže, podstatnú časť vyučovania v škole,“ vymenúva Elena Prokopová na stránke ministerstva.

Tento trend je možné ovplyvniť úpravou sedenia a posilnením chrbtového svalstva prirodzeným pohybom. E. Prokopová upozorňuje, že stačí ísť cez veľkú prestávku na školský dvor a dať žiakom možnosť prirodzeného pohybu. „Vždy, keď sa to dá, možno aj počas vyučovania, si možno s nimi len tak urobiť pár cvikov, nádychov, výdychov alebo drepov. Nezaberie to veľa času a deti sa mnohokrát aj preberú.“ Za dôležitý považuje aj výber stoličiek: „Dnes sa technológie ďaleko viacej posunuli dopredu a preto vieme deťom prispôsobiť stoličky aj vzhľadom na ich vek či postavu,“ dodáva Prokopová.

Klasické sedenie v troch radoch nepovažuje detská lekárka za ideálne. Preto navrhuje aspoň cirkuláciu žiakov v radoch, aby boli aj pri okne, aj pri stene – a nesedeli trebárs celý rok vzadu pri dverách, kde je najmenej svetla. Okná by mali byť veľké, nemali by byť polepené, aby cez nich mohlo prechádzať denné svetlo. „Denné svetlo je najviac potrebné, keď žiaci čítajú alebo píšu,“ vysvetľuje. „Zároveň je veľmi dôležité aj správne umelé osvetlenie, aby bolo rozptýlené po miestnosti. Nemalo by byť bodové, neónové ani studené.“

Potrebám a veku žiakov je vhodné prispôsobiť aj zariadenie triedy. „Malé deti by určite mali mať väčší priestor aj na oddych a hru priamo v triede. Vyučovanie by malo byť prerušované napríklad zmenou činnosti aj v rámci jedného predmetu,“ vysvetľuje.

Zariadenie tried a školských priestorov je popri vyučujúcich a spolužiakoch podľa nej jedným zo základov toho, ako pozitívny vzťah si žiaci utvoria k škole. „Čiže keď sa cítia vo svojej triede dobre, ak ju majú útulnú, tak určite do nej budú prichádzať s väčšou radosťou,“ hovorí E. Prokopová.

Pediatrička zároveň upozorňuje aj na to, že deti by mali mať pravidelnú teplú stravu a nadobudnúť stravovacie návyky. Preto stravovanie v škole odporúča. Samozrejme, veľmi odporúča aj spoluprácu rodičov a škôl. Ako inak – veď ak by aj ich ciele v rámci výchovy detí neboli na sto percent rovnaké, v mnohých oblastiach sa prelínajú a spoločne vedia dokázať viac.

 

TIEŽ BY SA VÁM MOHLO PÁČIŤ

REKLAMA